Wiadomości
parafiacielmice.pl
Cielmice świętują 650-lecie istnienia. Pierwsza wzmianka o Cielmicach, które dziś są dzielnicą Tychów pochodzi z 1368 r. Cielmice były wówczas miejscem, w którym książę opawsko-raciborski Jan I zamienił wieś Leszczyny na Bojszowy. Tu spisano dokument, na którym wymienione są wszystkie trzy miejscowości.

Cielmice świętują 650-lecie istnienia, licząc od 1368 r., który zapisano na dokumencie świadczącym o zamianie dwóch wsi Leszczyny i Bojszowy. 9 lutego, 1368 r. podczas polowania w Cielmicach właśnie tu doszło do przekazania przez księcia raciborskiego Bojszów rycerzowi Bierawie w zamian za bliżej Raciborza położone Leszczyny.
Cielmice same o sobie mówią "wieś wyjątkowa". Są o 100 lat starsze od Tychów, których są dzielnicą. Kiedyś przynależały do parafii starobieruńskiej. Mówiono o tym podczas jubileuszowej mszy w kościele, której przewodniczył bp Marek Szkudło.
- Cielmice zawsze były blisko kościoła, ale kościół nie zawsze był blisko nas. Mama opowiadała, jak chodziło się boso do kościoła w Bieruniu Starym, przed którym zakładało się buty. Po mszy znów się je zdejmowało i boso wracało do domu - mówiła jedna z cielmiczanek.
- Może nie było tu kościoła murowanego, ale zawsze był kościół żywy - podkreślił bp Marek Szkudło.
Cielmice to wieś z charakterystycznymi zabudowaniami ceglano-kamiennymi. Cechą charakterystyczną Cielmic są krzyże przydrożne z początku XIX wieku (barok ludowy) i kapliczki. Przy jednej z nich, poświęconej św. Tekli, odsłonięto pamiątkowy kamień z napisem: "Z okazji jubileuszu 650-lecia. Pamięci przyszłych pokoleń. Mieszkańcy Cielmic. 16.06.2018 r.".
Kamień poświęcił bp Marek Szkudło w obecności dziekana, ks. prałata Józefa Szklorza, ks. proboszcza Piotra Wojszczyka i innych księży koncelebrujących jubileuszową mszę oraz licznie zebranych cielmiczan i gości z Igorem Śmietańskim, zastępcą prezydenta Tychów ds. gospodarki przestrzennej, na czele.
Jolanta Pierończyk
Dziennik Zachodni