Cmentarz
parafiacielmice.pl
CMENTARZ PARAFIALNY W INTERNECIE - kliknij

Regulamin cmentarza parafialnego w Cielmicach

  • Ofiara cmentarna zwyczajowo, zgodnie z tradycją naszej archidiecezji i obowiązującym prawem, z racji pochówku, składana jest na 20 lat istnienia grobu.
  • Ofiara składana przy budowie lub odnowieniu pomnika nagrobnego, w wysokości 10 % wartości - przedłuża rezerwację grobu na dalsze 5 lat.
  • Ofiary cmentarne przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarza i remonty.
  • Osoby, których groby Bliskich istnieją już dłużej niż 25 lat zobowiązane są, dla zachowania grobu na dalsze lata, do przedłużenia rezerwacji grobu w kancelarii parafialnej. Proszę o przedłużenie ważności zachowania grobu, gdy termin rezerwacji już upłynął.
  • Nie dopełnienie  tego, oznaczać będzie rezygnację z rodzinnego grobu, a miejsce grobowe przeznaczone będzie do ponownego pochówku.
  • Proszę o zachowanie porządku na cmentarzu, jako miejscu szczególnym.
  • O wszystkich zamierzonych pracach na cmentarzu, jak wystawienie pomnika nagrobnego, postawienie ławki przy grobie, wykopanie grobu w związku z pogrzebem, czy innych – należy najpierw poinformować Ks. Proboszcza, a następnie Pana Grabarza, który jako odpowiedzialny za cmentarz, otworzy bramę cmentarną, i będzie nadzorował wykonywane prace.
  • Parafia nie bierze odpowiedzialności za wszystko to, co wykonane jest w obejściu wokół grobów.
Tychy – Cielmice, dnia 1 października 2019 r.
Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk

INFORMACJE DOTYCZĄCE PARAFIALNEGO CMENTARZA W CIELMICACH
Ofiara cmentarna zwyczajowo, zgodnie z tradycją naszej archidiecezji i obowiązującym prawem, z racji pochówku, składana jest na 20 lat istnienia grobu.
Ofiara składana przy budowie lub odnowieniu pomnika nagrobnego, w wysokości 10 % wartości - przedłuża rezerwację grobu na dalsze 5 lat.
Ofiary cmentarne przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarza i remonty.

Osoby, których groby Bliskich istnieją już dłużej niż 25 lat zobowiązane są, dla zachowania grobu na dalsze lata, do przedłużenia rezerwacji grobu w kancelarii parafialnej.
Proszę o przedłużenie ważności zachowania grobu, gdy termin rezerwacji już upłynął.
Nie dopełnienie tego, oznaczać będzie rezygnację z rodzinnego grobu, a miejsce grobowe przeznaczone będzie do ponownego pochówku.
Proszę o zachowanie porządku na cmentarzu, jako miejscu szczególnym.
O wszystkich zamierzonych pracach na cmentarzu, jak wystawienie pomnika nagrobnego, postawienie ławki przy grobie, wykopanie grobu w związku z pogrzebem, czy innych – należy najpierw poinformować Ks. Proboszcza, a następnie Pana Grabarza, który jako odpowiedzialny za cmentarz, otworzy bramę cmentarną, i będzie nadzorował  wykonywane prace.

Parafia nie bierze odpowiedzialności za wszystko to, co wykonane jest w obejściu wokół grobów.
Tychy – Cielmice, dnia  15 października  2020 r.
Ks.  Proboszcz Piotr Wojszczyk