Wiadomości
parafiacielmice.pl
Nauczanie Kościoła o obowiązku uczestniczenia Wiernych we Mszy świętej i troski o Wspólnotę Parafialną.
W niedzielę 28 czerwca w naszej Parafii obchodziliśmy Uroczystość Odpustową ku czci Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
Porządek Mszy św. niedzielnych w okresie wakacyjnym /lipiec, sierpień/ w naszym parafialnym kościele będzie następujący; godz. 8.00, 10.00 i 12.00.
24 czerwca każdego roku, w Kościele obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jest to wyjątkowy Święty – jako jedyny cieszy się przywilejem obchodzenia jego Uroczystości w dniu urodzin. Dodatkowo św. Jan wspominany jest w kalendarzu liturgicznym 29 sierpnia, kiedy to obchodzimy dzień Jego męczeńskiej śmierci.
W czwartek, 11 czerwca – obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało.
Pierwszorzędnym i ostatecznym celem Mszy św. jest uwielbienie nieskończonego Majestatu Trójcy Przenajświętszej i oddanie Bogu należnej czci.