Ogłoszenia duszpasterskie
parafiacielmice.pl
17 NIEDZIELA ZWYKŁA
25 lipca 2021 r.

 1. Msze święte w niedziele i święta - przez okres wakacyjny / lipiec, sierpień / w naszym parafial-nym kościele odprawiane będą o godz. 8.00, 10.00 i 12.00. W miesiącach letnich nie będzie Mszy św. o godz. 16.00 i Nieszporów o godz. 15.30.
 2. Dziś - Święto św. Jakuba, Apostoła - święto wszystkich Pielgrzymów - szczególnie przeży-wane w przypadającym w tym roku Jubileuszo-wym Roku Jakubowym.
 3. Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na po-trzeby naszego kościoła, naszej parafii. W przyszłą niedzielę - kolekta na Wydział Teo-logiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. „Bóg zapłać" Wszystkim Ofiarodawcom za skła-dane ofiary.
 4. Dziś - Uroczystość Odpustowa w parafii św. Krzysztofa w Tychach.
 5. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obcho-dzimy:  - w poniedziałek, 26.07 - wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP - w czwartek, 29. 07 - wspomnienie św. Marty - w sobotę, 31. 07 - wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana.
 6. We wtorek, o godz. 17.30 - Nabożeństwo do św. Ojca Pio.
 7. W piątek, o godz. 18.00 - wakacyjna Msza św. szkolna.
 8. W przyszłą niedzielę - rozpoczniemy miesiąc sierpień, miesiąc pielgrzymek i miesiąc - kiedy Kościół wzywa Wszystkich Wierzących do trzeź-wości i abstynencji.
 9. W przyszłą niedzielę, w pierwszą niedzielę miesiąca - przed kościołem - zbiórka ofiar na zadeklarowaną pomoc naszej Parafii, syryjskiej Rodzinie z Aleppo - w ramach programu „Ro-dzina Rodzinie".
 10. Okazja do Spowiedzi św. jest zawsze 15 mi-nut przed każdą Mszą św. i Nabożeństwem, a w niedziele - przed pierwszą Mszą św.
 11. Są jeszcze wolne intencje mszalne w mie-siącu sierpniu i kolejnych miesiącach tego roku.
 12. Dziękuję mieszkańcom ul. Jedności za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. O sprzątanie kościoła i jego dezynfekcję - w poniedziałek , o godz. 18.45 i w sobotę , o godz. 8.45 - proszę mieszkańców ul. Cielmickiej.
 13. Zachęcam do lektury naszej gazetki para-fialnej „Głos św. Jana Chrzciciela" i „Gościa Nie-dzielnego".
 14. W niedzielę 22 sierpnia br. odbędzie się tra-dycyjna pielgrzymka Kobiet i Dziewcząt do Mat-ki Boskiej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich.

  WOLNE INTENCJE MSZALNE
  SIERPIEŃ 2021 r.
2. poniedziałek, godz. 18.00
4. środa, godz. 8.00
6. piątek, godz. 18.00
9. poniedziałek, godz. 8.00
11. środa, godz. 8.00
14. sobota, godz. 8.00
18. środa, godz. 8.00
24. wtorek, godz. 18.00
25. środa, godz. 8.00
29. niedziela, godz. 12.00
31. wtorek, godz. 18.00.