Statystyka duszpasterska
parafiacielmice.pl

rok 2021

Komunii św. przyjęto - 20 750

Chrztów św. udzielono - 7

Ślubów zawarto - 5

Zapowiedzi wygłoszono - 6

Pogrzebów odprawiono - 18

Chorych zaopatrzono - 113

Przed Wielkanocą i w ciągu roku Sakramentu namaszczenia chorych udzielono - 27 osobom

W każdą niedzielę i święta Szafarze Eucharystii zanoszą Komunię św. kilku osobom chorym i starszym – w sumie: 628 razy

Do I Komunii przystąpiło - 15 dzieci
w tym:
do Wczesnej Komunii św. - 0
dzieci klasy III - 15

Bierzmowanie przyjęło - 15

Powołania: 1 – do Seminarium

Mszy św. za Parafian odprawiono - 58 intencji

Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące /z kolekt i ofiar ze skarbonki/ - 27 intencji      

Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin
przyjęło - 0
nie przyjęło - 0              

Nadzwyczajna forma kolędy /epidemia/- w nabożeństwach kolędowych wzięło udział - 290 rodzin

Nowoprzybyłe Rodziny i Małżeństwa do naszej Parafii - 1 rodzina