Statystyka duszpasterska
parafiacielmice.pl

rok 2020

Komunii św. przyjęto - 18 840

Chrztów św. udzielono - 16

Ślubów zawarto - 6

Zapowiedzi wygłoszono - 8

Pogrzebów odprawiono - 16

Chorych zaopatrzono - 84

Podczas Misji świętych, Rekolekcji /w 2020 r. – podczas wizytacji biskupiej/
Sakramentu namaszczenia chorych udzielono - 7 osobom

W każdą niedzielę i święta Szafarze Eucharystii zanoszą Komunię św. kilku osobom chorym i starszym – w sumie: 380 razy

Do I Komunii przystąpiło - 15 dzieci
w tym:
do Wczesnej Komunii św. - 6
dzieci klasy III - 9

Bierzmowanie przyjęło - 25

Powołania: 0

Mszy św. za Parafian odprawiono - 58 intencji

Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące /z kolekt i ofiar ze skarbonki/ - 34 intencji      

Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin
przyjęło - 449 rodzin
nie przyjęło - 33 rodzin                 

Nowoprzybyłe Rodziny i Małżeństwa do naszej Parafii - 16 rodzin