Statystyka duszpasterska
parafiacielmice.pl

rok 2023

Komunii św. przyjęto - 21 040                                                             
Chrztów św. udzielono - 5                                                                                            
Ślubów zawarto - 4
Zapowiedzi wygłoszono - 7               
Pogrzebów odprawiono - 18   
Chorych zaopatrzono - 119           
Przed Wielkanocą, w czasie Rekolekcji i w ciągu roku Sakramentu namaszczenia chorych udzielono - 116 osobom
Mszy św. w domu chorego odprawiono - 1
W każdą niedzielę i święta Szafarze Eucharystii zanoszą Komunię św. kilku osobom chorym i starszym – w sumie:  699 razy
Do I Komunii przystąpiło - 9 dzieci                                                                    
w tym : 
do Wczesnej Komunii św. - 2 dzieci                                                                                 
dzieci klasy III - 7                                                                                                                                                                             
Mszy św. za Parafian odprawiono - 58 intencji
Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące /z kolekt i ofiar ze skarbonki/ - 44 intencji
Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin
Nadzwyczajna forma kolędy /epidemia/- w nabożeństwach kolędowych wzięło udział - 
Kolędę przyjęło:  380 rodzin
w domu - 260 rodzin
w kościele - 120 rodzin
Liczba uczestniczących w niedzielnych Mszach św.
- /wiosna/ - 341 osób
- /jesień/ - 340 osób