Statystyka duszpasterska
parafiacielmice.pl
rok 2019

Komunii św. przyjęto - 27 650

Chrztów św. udzielono - 18

Ślubów zawarto - 5

Zapowiedzi wygłoszono - 5

Pogrzebów odprawiono - 13

Chorych zaopatrzono - 107

Podczas Misji świętych, Rekolekcji /w 2019 r. – podczas wizytacji biskupiej/
Sakramentu namaszczenia chorych udzielono - 80 osobom

W każdą niedzielę i święta Szafarze Eucharystii zanoszą Komunię św. kilku osobom chorym i starszym – w sumie: 518 razy

Do I Komunii przystąpiło - 5 dzieci

Powołania: 1  -  do zakonu

Mszy św. za Parafian odprawiono - 57 intencji

Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące /z kolekt i ofiar ze skarbonki/ - 41 intencji

Liczba uczestniczących w niedzielnych Mszach św. /na ok. 1300 Parafian/
- /wiosna/ - 470 osób                
- /jesień/ - 491 osób

Dla porównania w czasie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia do Komunii św. przystępuje - ok. 450 osób            

Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin
przyjęło - 447 rodzin
nie przyjęło - 40 rodzin                 

Nowoprzybyłe Rodziny i Małżeństwa do naszej Parafii - 17 rodzin