Statystyka duszpasterska
parafiacielmice.pl

rok 2022

Komunii św. przyjęto - 21 050                                                             
Chrztów św. udzielono - 9                                                                                                
Ślubów zawarto - 1
Zapowiedzi wygłoszono - 7               
Pogrzebów odprawiono - 15      
Chorych zaopatrzono - 140             
Przed Wielkanocą, w czasie Rekolekcji i w ciągu roku Sakramentu namaszczenia chorych udzielono - 128 osobom
Mszy św. w domu chorego odprawiono - 2
W każdą niedzielę i święta Szafarze Eucharystii zanoszą Komunię św. kilku osobom chorym i starszym – w sumie:  729 razy
Do I Komunii przystąpiło - 13 dzieci                                                                    
w tym : 
do Wczesnej Komunii św. - 5 dzieci                                                                                 
dzieci klasy III - 8                                                                                                                                                                               
Mszy św. za Parafian odprawiono - 58 intencji
Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące /z kolekt i ofiar ze skarbonki/ - 41 intencji
Duszpasterskie Odwiedziny Rodzin
Kolędę przyjęło - 5 rodzin   
Nadzwyczajna forma kolędy /epidemia/- w nabożeństwach kolędowych wzięło udział - 270 rodzin
Liczba uczestniczących w niedzielnych Mszach św.
- /wiosna/ - 370 osób
- /jesień/ - 330 osób