Statystyka imienna
parafiacielmice.pl

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament Chrztu św. zostali włączeni w 2023 r.:
1. Maksymilian Jan WALUŚ
2. Maja Maria KOZŁOWSKA
3. Miłosz MATACZ
4. Mikołaj TOMASZEWSKI
5. Jan Szymon LAMCH

Do I Spowiedzi i I Komunii przystąpiły w 2023 r.:
Wczesna Komunia św. Dzieci przedszkolnych:
1. Helena OROCZ
2. Oskar PALA        

Pierwsza Komunia św. Dzieci klasy III
1. Franciszek CIUPAK
2. Ksawery GONDZIK
3. Filip JANIK
4. Oliwia KOZIEŁ
5. Bátor KŐSZEGI
6. Klara MAJCHROWSKA
7. Daniel UTRATA

Sakrament  Bierzmowania  przyjęli w 2023 r.:
1.    Weronika    B O J D O Ł
2.    Miłosz   B O R G I A S Z
3.    Marcin     B R O N C E L
4.    Rafał     C U K I E R D A
5.    Maksym   G O L D A
6.    Magdalena     G O N D Z I K
7.    Bartosz    H A N S L I K
8.    Malwina    J A N I K
9.    Edyta   J A N K O W S K A
10.    Julia    J A N K O W S K A
11.    Klaudia   K O S T
12.    Mateusz    K O S T K A
13.    Martyna   K O W A L S K A
14.    Julia    K R Z E M I E Ń
15.    Anna   L I P I E C
16.    Olivier    M A J E W S K I
17.    Julia    M A K O W S K A
18.    Amelia    M A Z U R
19.    Sebastian    M I S I A K
20.    Bartłomiej   O R O C Z
21.    Florentyna    O R O C Z
22.    Łukasz    P A R Y S Z
23.    Jan   P S I U K
24.    Kinga    P Y R C I K
25.    Roksana    R Y B A R C Z YK
26.    Łukasz   S E N D E C K I
27.    Jakub    S T A C H U R A
28.    Maciej    S Z A W K A Ł O
29.    Bartosz   Ś M I Ł O W S K I
30.    Łukasz   T R U K A Ł A
31.    Michalina    U L M AN
32.    Jakub   U R B A N E K
33.    Natalia     W I E R T E L A K
34.    Jan   W R Ó B E L

Związek małżeński zawarli w 2023  r.:
1.    Rafał ŻMIJEWSKI i Agnieszka GONGOR
2.    Klaudiusz GRABOŃ i Karolina KORBEL
3.    Damian GLENSZCZYK i Aneta BARANOWSKA
4.    Wojciech SKRZYDŁO i Aneta MAI - SKRZYDŁO

Do wieczności odeszli w 2023 r.:
1.    Śp.  +  Wiesław WOJCIECHOWSKI,  lat 66
2.    Śp.  +  Eliza JANIK, lat 81
3.    Śp.  +  Cecylia RYSZKA, lat 92
4.    Śp.  +  Mirosław BRZEZOWSKI, lat 60
5.    Śp.  +  Henryk OROCZ, lat 62
6.    Śp.  +  Aniela ŻOŁNECZKO, lat 80
7.    Śp.  +  Małgorzata LABY, lat 78
8.    Śp.  +  Jan CZUBEK, lat 66
9.    Śp.  +  Cecylia LABY, lat 82
10.   Śp.  +  Cecylia CYGANEK, lat 85
11.   Śp.  +  Michał SULIMA, lat 80
12.   Śp.  +  Dawid BORUCKI, lat 39
13.   Śp.  +  Michał JANIK, lat 84
14.   Śp.  +  Ludwik TOMASZCZYK, lat 72
15.   Śp.  +  Jan ŚCIERSKI, lat 83
16    Śp.  +  Cecylia PLUCIK, lat 89
17.   Śp.  +  Hildegarda HACHUŁA, lat 94
18    Śp.  +  Ryszard SZROMEK, lat 58