Wiadomości
parafiacielmice.pl
W każdą niedzielę i święta Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii zanoszą Komunię św. chorym i starszym parafianom do ich domów.

Posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Eucharystii pełnią w naszej parafii Panowie:
Kazimierz Kostka i Leszek Germanek

NADZWYCZAJNY SZAFARZ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Niektóre funkcje liturgiczne, w przypadku braku wyświęconych szafarzy, mogą zgodnie z przepisami prawa wypełniać wierni świeccy. Wierni ci, wsparci łaską Pana, są wezwani i posłani w celu wypełniania pewnych, bardziej lub mniej ważnych, funkcji. (art.146)

Nadzwyczajny szafarz komunii św. jest to posługa liturgiczna odpowiadająca na rzeczywiste potrzeby wiernych, ustanowiona przede wszystkim z myślą o chorych oraz o zgromadzeniach liturgicznych, podczas których bardzo liczni wierni pragną przyjąć komunię św.