Wiadomości
parafiacielmice.pl
Uroczystość Najświętszej Trójcy jest jedną z najważniejszych liturgicznych świąt chrześcijańskich, obchodzonych ku czci: Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

W kościołach zachodnich przypada ona na niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, zaś według tradycji wschodniej obchodzona jest w niedzielę Pięćdziesiątnicy.
Dogmat o Trójcy Świętej stwierdza, iż Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby, pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Wszystkie trzy Osoby są rozumiane jako mające tę samą jedną istotę, jedną naturę.
Od początku trzeciego wieku doktryna o Przenajświętszej Trójcy zaczęła być formułowana następująco: jest "jeden Bóg istniejący w trzech Osobach i jednej substancji, Ojciec i Syn, i Duch Święty".
Wiara w Trójcę jest wyznawana przez wszystkie Kościoły katolickie, prawosławne i protestanckie. Dogmat o Trójcy Świętej jest więc uważany za „centralną prawdę wiary teologii chrześcijańskiej”.
Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam ją Jezus Chrystus – Boży Syn. Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości ludzkiego pojmowania.
Źródła tej uroczystości sięgają IV i V wieku.
W starożytnym Sakramentarzu galezjańskim, pochodzącym z VII w. znajduje się prefacja o Trójcy Świętej, której autorem był prawdopodobnie papież Leon Wielki.
W benedyktyńskich klasztorach we Francji uroczystość Trójcy Świętej obchodzono jeszcze przed X wiekiem.
Rzym uważał, że niepotrzebne jest takie święto, gdyż prawdę o Trójcy Świętej wyznaje i celebruje się w każdą niedzielę.
Ponieważ jednak święto stawało się coraz bardziej popularne, papież Jan XXII w roku 1334, wprowadził je jako obowiązujące w całym Kościele.

Modlitwa do Trójcy Przenajświętszej.
Dzięki Ci, Boże, że raczyłeś objawić nam prawdę o Sobie, jedynym Bogu żyjącym w Trzech Osobach, Odwieczny, święty i wszechmogący jesteś, Boże Ojcze, Synu Boży i Duchu Święty.
Niech sławią Cię wszystkie narody, Boże w Trójcy jedyny. Dzięki Ci za wielką łaskę Twojej obecności.
Wierzę, że mieszkasz w nas przez łaskę uświęcającą, i że otrzymując życie Boże, zarazem i Ciebie przyjmujemy.
Jakże nas uszlachetniasz, uświęcasz i podnosisz w godności, sprawiając, że Twoim jesteśmy mieszkaniem.
Święty Boże, działaj w nas, prosimy z pokorą, podtrzymuj w nas pamięć i wiarę w Twoją obecność i dopomagaj, abyśmy w postępowaniu pamiętali o swej godności i chrześcijańskim życiem okazali wdzięczność za łaskę Twojego, Boże życia w nas.
Udzielaj nam, Boże Trójjedyny, również wielkiego daru wytrwania w dobrym do końca życia, a potem daj nam oglądać Ciebie twarzą w twarz, żyć z Tobą na wieki i cieszyć się nieskończonym przebywaniem z Tobą. Amen.

Czwartek, 11 czerwca 2020 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Boże Ciało

W tym roku przeżyjemy tę Uroczystość udziałem we Mszy św., z przyjęciem Komunii świętej; udziałem w procesji z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła po każdej Mszy św., przyjmując błogosławieństwo sakramentalne i adorując Najświętszy sakrament, dziękując Panu Jezusowi za Jego obecność, za Jego Najświętsze Ciało i Krew Przenajświętszą.

Msze św. w naszym kościele o godz. 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00.
Po każdej Mszy św. procesja wokół kościoła, modlitwa adoracyjna przy grocie lourdzkiej, odczytanie Ewangelii, modlitwy wstawiennicze, uroczyste Te Deum i błogosławieństwo sakramentalne.
Od godz. 13.30 - 16.00 - wystawienie Najświętszego Sakramentu i możliwość indywidualnej modlitwy adoracyjnej.