Wiadomości
parafiacielmice.pl
Wszystkie dobre uczynki razem wzięte nie mają tyle wartości co jedna Msza św.
(św. Jan Maria Vianney)

Ofiara Mszy św. jest dziełem Bożym i posiada wartość nieskończoną.
Ta tajemnica zawiera w sobie przeobfite łaski zbawienia nie tylko dla poszczególnych osób, ale i dla wszystkich ludzi.
Chrystus podczas każdej Mszy św. składa siebie w ofierze za nas, w naszych intencjach.
Na człowieku spoczywa obowiązek uczczenia Boga.
On bowiem jest nieskończenie wielkim Dobrem, Mądrością, Sprawiedliwością i Miłością.
Pierwszorzędnym i ostatecznym celem Mszy św. jest uwielbienie nieskończonego Majestatu Trójcy Przenajświętszej i oddanie Bogu należnej czci.
Tylko dzięki ofierze Chrystusa we Mszy św. jesteśmy w stanie oddać chwałę Bogu Ojcu w Duchu Świętym najpełniej, najmilej i najgodniej.

Drugim, istotnym celem Mszy św. jest dziękczynienie winne Bogu za wszelkie, niezliczone dobrodziejstwa i łaski otrzymane darmo od Niego.
Mamy za co dziękować: za dzieło stworzenia, zesłanie na ziemię jedynego Syna-Odkupiciela, ustanowienie Mszy św. oraz wszelkie dary doczesne i duchowe.
Dlatego ze strony człowieka należy się Bogu, najwyższa wdzięczność.

Trzecim celem Mszy św. jest przebłaganie Boga za liczne winy własne oraz całego świata. Ofiara Nowego Przymierza ma charakter przebłagalny i oczyszczający. Prośby zanoszone do Boga o darowanie win żywym i umarłym - to cel bezpośredni Mszy św.
Jedynie mocą zasług i śmierci Chrystusa mogą ludzie całkowicie zadośćuczynić Bożej sprawiedliwości oraz wyprosić pełnię przebaczenia Pańskiego.
Tę moc przebłagania i uproszenia pozostawił Chrystus w Eucharystii, która nie jest tylko pamiątką Jego śmierci, lecz prawdziwym i cudownym Jej powtórzeniem, uobecnieniem - w sposób bezkrwawy i mistyczny.

Czwartym celem Mszy św. jest uproszenie u Boga, tak sobie jak i innym, potrzebnych łaski i darów. Ofiarujący się Zbawiciel wstawia się skutecznie za nami w różnych potrzebach, wypraszając nam przede wszystkim dary duchowe.
Msza św. jest także źródłem darów doczesnych, o ile tylko przyczyniają się one do zbawienia, np. wyjednuje nam zdrowie, pokój, obfite plony, chroni przed ciężkimi chorobami, skutkami trzęsienia ziemi, wojnami, głodem, zarazą, prześladowaniami, niezgodą i wszelkimi nieszczęściami grożącymi duszy i ciału.
Codzienne składanie Ofiary Mszy św. buduje Kościół, wspiera żywych, wyjednywa zmarłym wieczne życie, a uczestniczącym w świętej Eucharystii i przyjmującym z czystym sercem i głęboką wiarą i miłością żywego Chrystusa w Komunii św., zapewnia Bożą łaskawość, dzięki której, człowiek staje się uczestnikiem Bożego życia.