Wiadomości
parafiacielmice.pl

Modlitwa o ustanie epidemii

Boże, Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby epidemia nie siała więcej zniszczeń, i aby udało się ją jak najszybciej opanować.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie chorym i nadzieję wszystkim cierpiącym.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Udziel zdrowia nam i naszym bliskim, naszym rodzinom, parafiom, ojczyźnie i światu całemu.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.
Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu...

Modlitwa przyjęcia Komunii świętej duchowej

Panie Jezu, ponieważ nie mogę w tej chwili przyjąć Ciebie w Najświętszym Sakramencie Eucharystii, błagam Cię, abyś przyszedł duchowo do mojego serca ze Swą łaską miłosierdzia, świętości i dobroci. Panie Jezu żałuję za wszystkie moje grzechy. Pragnę Cię przyjąć z czystością serca, pokorą i pobożnością. O Panie, wierzę, że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszej Eucharystii. Kocham Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą. Zawierzam się Tobie, Ciebie wychwalam. O Najświętszy, Boski Sakramencie, zawsze niech będzie Tobie chwała i dziękczynienie. Panie Jezu miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego:

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. /1 Tes 5, 16-18/

Następnie Ojciec rodziny odmawia słowa modlitwy:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Po posiłku Ojciec rodziny odmawia słowa modlitwy:

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił.
Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.