Wiadomości
parafiacielmice.pl
Z okazji zakończonego 2022 roku wyrażam Wszystkim gorące podziękowania:

Wszystkim Współpracownikom, którzy na co dzień włączali się w pracę duszpasterską i dbałość o kościół, probostwo i cmentarz :
 • Panu Kościelnemu Bogdanowi za ofiarną służbę w kościele 
 • Panu Organiście Pawłowi za zaangażowanie i Panom Organistom, którzy Mu pomagają
 • Liturgicznej Scholi Młodzieżowej i Młodzieży zaangażowanej w przygotowanie liturgii
 • Panom Grabarzom
 • Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii
 • Ks. dr Andrzejowi Uciesze i Ks. Kanonikowi Benedyktowi Borkowem – za zastępstwa i pomoc duszpasterską, za posługę konfesjonału
 • Paniom katechetkom 
 • Panom zbierającym ofiarę kolekty podczas Mszy św.
 • Służbie Liturgicznej, Lektorom i Ministrantom 
 • Grupom religijnym – wspólnocie Żywego Różańca, Rodzinie Radia Maryja i wspólnocie Szkaplerza św. Michała
 • Rodzinom Domowego Kościoła
 • Dzieciom Maryi i Sodalicji Maraińskiej
 • Osobom włączającym się podczas nabożeństw w posługę Słowa Bożego 
 • Osobom włączającym się w przygotowanie i przeprowadzenie nabożeństw i czuwań okolicznościowych
 • Parafianom przygotowującym spotkania grup parafialnych
 • Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Zespołowi Charytatywnemu
 • Parafianom dbającym o wystrój kościoła, szczególnie Pani Barbarze Smolorz za przyozdabianie kościoła
 • Panom Marcinowi i Mirosławowi za rejestrację fotograficzną wydarzeń parafialnych
 • Paniom i Panom Parafianom - za pomoc w różnych pracach parafialnych
 • Parafianom włączającym się w cotygodniowe sprzątanie kościoła i jego obejścia
 • Panom za pomoc w załadowaniu i wywozie śmieci ze cmentarza 
 • Parafianom – za całoroczną opiekę nad Grotą lourdzką, kaplicami i krzyżami przydrożnymi
 • Parafianom troszczącym się o krzewy i trawniki w obejściu kościoła, probostwa i cmentarza,
 • Pani Jadwidze dbającej o czystość obrusów ołtarzowych, szat liturgicznych i bielizny kielichowej, oraz za pomoc na probostwie 
 • Paniom sprzątającym probostwo
 • Parafianom, którzy swoją pracą i poświęconym czasem, angażując się w prace związane z obchodami roku liturgicznego i wydarzeniami w życiu Parafii w różny sposób służyli wspólnocie parafialnej i dobru parafialnego kościoła /przygotowanie stajenki, Bożego Grobu, ołtarzy Bożego Ciała, Jarmarku Bożonarodzeniowego/
 • Dyrekcji Szkoły i Nauczycielom, Radzie Osiedla „Cielmice” i „Ogrodnik” oraz Zarządowi Kółka Rolniczego, Zarządowi Klubu Sportowego „Ogrodnik Cielmice”, Zarządowi Miasta - za współpracę
 • Chorym i Starszym Parafianom – za ich modlitwy, ofiary i cierpienie ofiarowane za Kościół i Parafialną Wspólnotę
 • Wszystkim Ofiarodawcom za ofiary składane podczas Mszy św. niedzielnych, świątecznych, przekazywane na konto parafii i te dodatkowe, kopertowe i kolędowe 
 • Wszystkim Parafianom i Gościom – za obecność w kościele – na Mszach św. i Nabożeństwach, za wspólną modlitwę, troskę o kościół, probostwo i cmentarz ; za zamawiane Msze św. i składane przy tej okazji ofiary; za ofiary składane podczas procesji ofiarniczej i do skarbonek - „na kościół” i na Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące 
 • Wszystkim – serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystko, z pamięcią o Każdym z osobna i z wdzięcznością w modlitwie - za wszelkie gesty serdeczności, życzliwości, dobra i zaangażowania.
Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będą dzięki za każdy dzień tego minionego roku, za radości i trudy, błogosławieństwo i łaskę doświadczenia krzyża. 
Podziękowanie kierujemy do ludzi – za Ich życzliwość, dobro i zaangażowanie, za niesioną pomoc i realizację wezwania do wzajemnej służby i odpowiedzialności za siebie.
Niech Nowy 2023 Rok, w którym mamy bardziej uświadomić sobie, że jesteśmy Kościołem – Wspólnotą Boga z ludźmi, obfituje w Boże błogosławieństwo i łaskę, abyśmy wszyscy cieszyli się Bożą opieką, pokojem serca oraz zdrowiem duszy i ciała, realizując nasze życiowe – Boże powołanie, broniąc Prawdy i dając o Niej świadectwo!

Szczęść Boże! 
Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk