Wiadomości
parafiacielmice.pl
Wszystkim Parafianom i Gościom – życzę z okazji zbliżającego się Nowego 2022 Roku – obfitych łask Bożych, Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Niech Nowonarodzony Boży Syn, Jezus Chrystus - prowadzi nas drogami Swojej woli po drogach codzienności Nowego 2022 roku, umacnia nas Swoją łaską, i będzie źródłem radości i pokoju w nas, w naszych sercach i naszych Rodzinach, w naszych Wspólnotach, naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Jako ludzie Kościoła jesteśmy posłani przez Chrystusa do dawania autentycznego świadectwa chrześcijańskiego życia!

Ks. Proboszcz