Wiadomości
parafiacielmice.pl
Ojcze miłosierny, dziękuję Ci za wszystkie łaski, które tak obficie na nas wylewasz. Za wspaniałe dary, którymi nas obdarzasz.

Za tegoroczne plony ziemi. Za wszystkie doświadczenia, które stawiasz na naszej drodze. Patrząc naszym „ziemskim” umysłem oceniamy to, co nam przygotowałeś. Widzimy szczęście, radość, spełnienie, tragedie, żal, niewdzięczność, niesprawiedliwość. Wydaje nam się, że jesteśmy w stanie odkryć znaczenie i sens tego, co się wokół nas dzieje. Że potrafimy wybrać to, co jest dla nas dobre i odrzucić to, co jest złe. Ty z łagodnością obserwujesz nasze wysiłki. Nasze pragnienie zapanowania nad życiem. Nasze próby zatrzymania wiatru. W ciszy swojej miłości podsuwasz nam rozwiązanie. Nie narzucasz się jednak. Czekasz, aż będziemy gotowi odpowiedzieć na Twoje wezwanie. Aż będziemy gotowi zanurzyć się w ciszy Twojej Obecności.
Boże Ojcze, Tobie ofiarujemy swoje życie. Tobie ofiarujemy siebie. Nasze Rodziny, naszą parafię, Kościół święty i nasz Ojczysty Dom. Napełnij nas sobą, czuwaj nad nami swoją Świętą Opatrznością.

Wszystkim Rolnikom naszej Parafii i Ich Rodzinom, Parafianom i Gościom - dziękuję za udział we Mszy św. Dożynkowej w niedzielę, 13 września 2020 r.
Dziękuję za wspólną modlitwę i złożone ofiary.
Staroście tegorocznych Dożynek - Panu Andrzejowi Smolorzowi , wraz z całą Jego Rodziną, dziękuję za przygotowanie Uroczystości, ofiarowane płody rolne, piękne kwiaty, wieniec dożynkowy i przygotowanie świątecznego wystroju naszego kościoła.

Serdecznie "Bóg zapłać!"
Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk