Wiadomości
parafiacielmice.pl
Wniebowstąpienie Pańskie jest uroczystością obchodzoną 40. dnia po Wielkanocy lub w niedzielę przypadającą po 40 dniu. W Polsce od 2004 r. na mocy postanowienia Konferencji Episkopatu Polski Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego obchodzi się w niedzielę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.

Istotą tej uroczystości jest odejście Chrystusa do Ojca, udział Chrystusowego człowieczeństwa w pełnej chwale Boga Ojca.
Trudno dokładnie określić datę powstania tej uroczystości. Pierwotnie obchodzono ją razem z Zielonymi Świętami. Tak było w Jerozolimie jeszcze pod koniec IV wieku. W dniu Zesłania Ducha Świętego, w godzinach popołudniowych, wierni udawali się na Górę Oliwną, gdzie w kościele zbudowanym na pamiątkę odejścia Jezusa Chrystusa do Ojca czytano fragmenty Pisma Świętego mówiące o Wniebowstąpieniu oraz śpiewano odpowiednie hymny. Inne Kościoły już w połowie IV wieku obchodziły Wniebowstąpienie Pańskie 40. dnia jako osobną uroczystość, i to upowszechniło się w następnym stuleciu tak, że już św. Augustyn w kazaniu mówił: „dzień dzisiejszy świętują po całym świecie”. W średniowieczu we Wniebowstąpienie Pańskie odprawiano przed Mszą św. uroczystą procesję przypominającą udanie się Chrystusa z Apostołami na Górę Oliwną i triumfalne wejście Zbawiciela do nieba. Na zakończenie procesji podnoszono w górę krzyż lub figurę Zmartwychwstałego na znak Jego wejścia do domu Ojca. Figurę i krzyż paschalny odnoszono do zakrystii, a po odczytaniu Ewangelii gaszono paschał (obecnie pali się on do końca uroczystości Zesłania Ducha Świętego). Po procesji zrzucano z sufitu kościoła kwiaty dla podkreślenia radości z faktu Wniebowstąpienia Jezusa Zmartwychwstałego do Ojca.

Modlitwa o Zesłanie Ducha Świętego
Przyjdź, światłości prawdziwa, o przyjdź, życie wieczne, przyjdź, tajemnico ukryta!
Przyjdź, skarbie bez miana, przyjdź, światłości bez zmierzchu, przyjdź, radości wieczna, nadziejo, która chcesz nas zbawić.
Przyjdź, powstanie z martwych, przyjdź!
Przyjdź Ty, który chcesz, żebym ja Ciebie chciał. Ty niedostępny, przyjdź! Tchnienie mojego życia, przyjdź! Pocieszenie mojego serca, przyjdź!