Wiadomości
parafiacielmice.pl

Szczęść Boże!
Przeżyliśmy Triduum Paschalne, do którego przygotowywaliśmy się okresem postu, jałmużny i modlitwy. W Wielkim Poście modlitwa miała szczególne znaczenie dla osób zgromadzonych wokół Caritas Polska. 16 lutego w Aleppo odbyła się msza święta w intencjach Darczyńców z Polski. Uczestniczyli w niej wierni, pracownicy Hope Center - organizacji partnerskiej, z którą realizujemy program w Syrii – oraz rodziny otrzymujące pomoc. Ci, którzy stracili niemal wszystko, ofiarowali swoim dobrodziejom najpiękniejszy dar: modlitwę płynącą z serca. Odczytanie i złożenie na ołtarzu w odległym Aleppo intencji bliskich sercom Darczyńców sprawiło, że stworzyli oni z beneficjentami programu prawdziwą wspólnotę. Msze w intencjach Darczyńców zostały odprawione również w Charkowie i Kijowie – miejscach, gdzie dociera nasza pomoc w ramach programów pomocowych dla Ukrainy.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy przesyłamy najlepsze życzenia.

W tym szczególnym czasie stajemy w obliczu największej tajemnicy wiary: męki, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza potrzebnymi łaskami, a refleksja nad niesieniem pomocy niech przerodzi się w moc zmieniania świata na lepszy. Dziękuję za hojność we wspieraniu programu Rodzina Rodzinie i życzę pięknego przeżycia całego Okresu Wielkanocnego.

Z pozdrowieniami

Katarzyna Sykut
Koordynator ds. współpracy z darczyńcami