Wiadomości
parafiacielmice.pl

Alleluja ! „Chrystus Zmartwychwstał, Chrystus Żyje !”
Niech ta Prawda płynąca z pustego grobu, Prawda Anielskiego Orędzia, napełnia nas radością i nadzieją, że tryumf życia nad śmiercią jest pewny, jak Świt Wielkanocnego Poranka. 
Każdy z nas, jak Maria Magdalena, niech stanie się Świadkiem zwycięstwa Jezusa, napełniony pewnością rzeczywistej obecności Chrystusa w nas i z nami, przez spotkanie ze Zmartwychwstałym w Jego Kościele, w sakramentach świętych i Eucharystii.
Zmartwychwstały Chrystus przychodzi, jak do Apostołów, do wieczernika naszego rodzinnego domu przynosząc dar pokoju - 
„ nie lękajcie się - to Ja Jestem, jestem z Wami ! 
Wszystkim Parafianom i Gościom - życzę pełnych wiary błogosławionych świąt Wielkanocnych, łask Zmartwychwstałego Chrystusa, zdrowia, 
wszelkiego dobra i pomyślności !
Ks. Proboszcz