Wiadomości
parafiacielmice.pl

Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim Parafianom za udział w tegorocznym Nabożeństwie Drogi Krzyżowej ulicami Cielmic. Dziękuję za wspólną modlitwę i świadectwo wiary w Boga, w Chrystusowy Krzyż i Jego Święty Kościół, którego nasza Wspólnota parafialna jest żywą cząstką. Dziękuję Państwu Dorocie i Rafałowi Gołka, za przygotowanie i prowadzenie rozważań Drogi Krzyżowej. Dziękuję Panu Organiście i wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie Nabożeństwa. Dziękuję Służbom Porządkowym za zabezpieczenie trasy Drogi Krzyżowej. Dziękuję dorosłym, młodzieży i dzieciom.
Ks. Proboszcz