Wiadomości
parafiacielmice.pl

WIELKI POST 2024 - W NASZEJ PARAFII

We wszystkie piątki Wielkiego Postu od godz. 15.00 do 17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpoczynać się będzie o godz. 15.00 - Koronką do Miłosierdzia Bożego, a kończyć - Nabożeństwem Drogi Krzyżowej o godz. 17.00 

W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 15.15 - Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, które wygłosi Ks. Mirosław Czeglik , wikariusz parafii Ducha Świętego w Tychach

W piątek, 15 marca 2024 r. 
XVIII Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami Cielmic rozpoczęcie - w kościele, o godz. 19.00, zakończenie - na Osiedlu „Ogrodnik”, przy krzyżu.

Zapraszam do wspólnej modlitwy
Ks. Proboszcz

Program Nabożeństwa Drogi Krzyżowej ulicami Cielmic.
Piątek , 15 marca 2024 r.
Rozpoczęcie w kościele o godz. 19.00.
Przejście ulicami: Targiela, Jedności, Cielmicką, na Osiedle „Ogrodnik”.
Zakończenie - na placu Osiedla „Ogrodnik”, przy krzyżu - Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem.

Do poszczególnych Stacji Drogi Krzyżowej Krzyż niosą:
•    Stacja I i II - Dzieci
•    Stacja III i IV - Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania
•    Stacja V i VI - Kobiety /Cielmice/
•    Stacja VII i VIII - Mężczyźni /Cielmice/
•    Stacja IX i X - Młodzież starsza 
•    Stacja XI i XII - Kobiety /Osiedle „Ogrodnik”/
•    Stacja XIII i XIV - Mężczyźni /Osiedle „Ogrodnik”/

Podczas Drogi Krzyżowej modlić się będziemy w intencji całej naszej Parafii o owocne przeżywanie Wielkiego Postu, za nasze Rodziny, Osoby chore i starsze, Dzieci i Młodzieży, za naszą Ojczyznę i Kościół Święty, o pokój na świecie, w Europie, na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie i w naszym Narodzie – o przestrzeganie prawa, sprawiedliwość, jedność i zgodę; o łaskę nawrócenia i przemiany serc i umysłów wielu, aby owoce męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa stały się udziałem Wszystkich! 
Niech udział w tej wspólnej modlitwie, będzie wyrazem obrony świętości Chrystusowego Kościoła, Jego jedności i nauczania, zachowania świętej apostolskiej Tradycji, wierności Ewangelii w przekazie zasad moralnych i doktryny wiary; obrony świętości Papieża Jana Pawła II i Jego nauczania, obrony godności Pasterzy Kościoła i Wszystkich ludzi wierzących, jako świadectwo wierności Bogu, ku zwycięstwu prawdy i dobra.

Plan Nabożeństwa Drogi Krzyżowej ulicami Cielmic.

Piątek , 15 marca 2024 r.
Rozpoczęcie w kościele o godz. 19.00.

Przejście ulicami: Targiela, Jedności, Cielmicką, na Osiedle „Ogrodnik”. 

Stacja I - przed kościołem
Stacja II - na skrzyżowaniu ul. Targiela i ul. Jedności
Stacja III - przy kaplicy św. Jan Nepomucena
Stacja IV - przy ul, Małej
Stacja V - na moście
Stacja VI - w środku drogi między mostem , a skrzyżowaniem
Stacja VII - przy krzyżu na ul. Cielmickiej
Stacja VIII - na zakręcie ul. Cielmickiej
Stacja IX - w środku między zakrętem, a ul. Strefową
Stacja X - przy zjeździe na ul. Strefową - przed skrzyżowaniem
Stacja XI - za skrzyżowaniem – przy firmie Rosa
Stacja XII - na wysokości bloków przy ul. Cielmickiej
Stacja XIII - przy zjeździe na parking osiedlowy
Stacja XIV - na parkingu Osiedla „Ogrodnik” - przy krzyżu
Zakończenie - na placu Osiedla „Ogrodnik”, przy krzyżu - Apelem Jasnogórskim i błogosławieństwem.

Msze święte I i II Święto Wielkanocy w naszym kościele będą odprawione:
o godz. 8.00, 10.00 i 12.00.