Wiadomości
parafiacielmice.pl

Z okazji zakończonego 2023 roku wyrażam Wszystkim gorące podziękowania

Wszystkim Współpracownikom, którzy na co dzień włączali się w pracę duszpasterską i dbałość o kościół, probostwo i cmentarz :

 • Panu Kościelnemu Bogdanowi Kolczyńskiemu za ofiarną służbę w kościele
 • Panu Organiście Pawłowi Sewerynowi za zaangażowanie i Panom Organistom Krzysztofowi i Franciszkowi, którzy Mu pomagają
 • Liturgicznej Scholi Młodzieżowej i Młodzieży zaangażowanej w przygotowanie liturgii
 • Panu Grabarzowi
 • Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii - Panom Kazimierzowi, Leszkowi i Rafałowi
 • Ks. dr Andrzejowi Uciesze i Ks. Kanonikowi Benedyktowi Borkowem – za zastępstwa i pomoc duszpasterską, za posługę konfesjonału
 • Paniom katechetkom Krystynie Santarek i Barbarze Smolorz
 • Panom zbierającym ofiarę kolekty podczas Mszy św.
 • Służbie Liturgicznej, Lektorom i Ministrantom
 • Grupom religijnym – wspólnocie Żywego Różańca, Rodzinie Radia Maryja i wspólnocie Szkaplerza św. Michała
 • Rodzinom Domowego Kościoła
 • Dzieciom Maryi
 • Osobom włączającym się podczas nabożeństw w posługę Słowa Bożego
 • Osobom włączającym się w przygotowanie i przeprowadzenie nabożeństw i czuwań okolicznościowych
 • Parafianom przygotowującym spotkania grup parafialnych
 • Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Zespołowi Charytatywnemu
 • Parafianom dbającym o wystrój kościoła, szczególnie Pani Barbarze Smolorz za przyozdabianie kościoła
 • Panom Marcinowi i Mirosławowi za rejestrację fotograficzną wydarzeń parafialnych
 • Paniom i Panom Parafianom - za pomoc w różnych pracach parafialnych
 • Parafianom włączającym się w cotygodniowe sprzątanie kościoła i jego obejścia
 • Panom za pomoc w załadowaniu i wywozie śmieci ze cmentarza
 • Parafianom – za całoroczną opiekę nad Grotą lourdzką, kaplicami i krzyżami przydrożnymi
 • Parafianom troszczącym się o krzewy i trawniki w obejściu kościoła, probostwa i cmentarza,
 • Pani Jadwidze Kolczyńskiej dbającej o czystość obrusów ołtarzowych, szat liturgicznych i bielizny kielichowej, oraz za pomoc na probostwie
 • Paniom sprzątającym probostwo – Pani Jadwidze i Pani Ewie
 • Parafianom, którzy swoją pracą i poświęconym czasem, angażując się w prace związane z obchodami roku liturgicznego i wydarzeniami w życiu Parafii w różny sposób służyli wspólnocie parafialnej i dobru parafialnego kościoła /przygotowanie stajenki, Bożego Grobu, ołtarzy Bożego Ciała, Jarmarku Bożonarodzeniowego/
 • Dyrekcji Szkoły i Nauczycielom, Radzie i Zarządowi Osiedla „Cielmice” i „Ogrodnik” oraz Zarządowi Kółka Rolniczego, Zarządowi Klubu Sportowego „Ogrodnik Cielmice”, Zarządowi Miasta - za współpracę,
 • Chorym i Starszym Parafianom – za ich modlitwy, ofiary i cierpienie ofiarowane za Kościół i Parafialną Wspólnotę
 • Wszystkim Ofiarodawcom za ofiary składane podczas Mszy św. niedzielnych, świątecznych, przekazywane na konto parafii i te dodatkowe, kopertowe i kolędowe
 • Wszystkim Parafianom i Gościom – za obecność w kościele – na Mszach św. i Nabożeństwach, za wspólną modlitwę, troskę o kościół, probostwo i cmentarz; za zamawiane Msze św. i składane przy tej okazji ofiary; za ofiary składane podczas  procesji ofiarniczej i do skarbonek - „na kościół” i na Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące
 • Wszystkim – serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystko, z pamięcią o Każdym z osobna i z wdzięcznością w modlitwie - za wszelkie gesty serdeczności, życzliwości, dobra i zaangażowania.

Bogu niech będą dzięki za każdy dzień tego minionego roku, za radości i trudy, błogosławieństwo i łaskę doświadczenia krzyża.
Podziękowanie kierujemy do ludzi – za Ich życzliwość, dobro i zaangażowanie, za niesioną pomoc i realizację wezwania do wzajemnej służby i odpowiedzialności za siebie.
Niech Nowy 2024 Rok, w którym jeszcze bardziej mamy Wszyscy przeżyć nasze uczestnictwo we Wspólnocie Kościoła, będzie czasem większej odpowiedzialności za Kościół, który jest Wspólnotą uświęcającą Tych, którzy zawierzyli Bogu.   
Życzę Bożego błogosławieństwa i łaski, abyśmy wszyscy cieszyli się Bożą opieką, pokojem serca oraz zdrowiem duszy i ciała, realizując nasze życiowe – Boże powołanie, broniąc Prawdy i dając o Niej świadectwo!

Szczęść Boże!
Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk