Wiadomości
parafiacielmice.pl
Jego Ekscelencji, nowemu Metropolicie Katowickiemu, Księdzu Arcybiskupowi Adrianowi Galbasowi składamy jako Wspólnota Parafialna Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Tychach - Cielmicach, najserdeczniejsze życzenia obfitości łask Bożych, mocy i światła Ducha Świętego w prowadzeniu Kościoła na śląskiej ziemi. Niech Pan Bóg obdarza zdrowiem i obfitością swoich charyzmatów w prowadzeniu całego Ludu Bożego, powierzonego pasterskiej trosce Księdza Arcybiskupa, do świętości i pełni zbawienia.
Jednocześnie dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi Seniorowi Wiktorowi Skworcowi za Jego wieloletnią posługę pasterską realizowaną w Kościele katowickim. Życzymy opieki Bożej, zdrowia i sił w dalszym posługiwaniu w Chrystusowym Kościele.