Wiadomości
parafiacielmice.pl
Alleluja ! „Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się nim i radujmy”.Chrystus Zmartwychwstał i jest z nami, w swoim Kościele zgromadzonym na modlitwie, przez Swoje Boże Słowo i łaskę Sakramentów świętych.Odnowieni przez czas pokuty, uświęceni łaską miłosierdzia płynącą z Ofiary Krzyża, umocnieni w wierze, nadziei i miłości, rozradujmy się spotkaniem ze Zmartwychwstałym Panem Jezusem, który wnosi w nasze życie Pokój, nadaje sens naszej codzienności, a przez Swoją obecność obdarza nas wszelkim Dobrem.On, który jest Prawdą i Życiem – prowadzi nas ku pełni prawdy o sobie i o świecie, do pełni Życia w doczesności i wieczności.Wszystkim Parafianom i Gościom - życzę błogosławionych świąt Wielkanocnych, łask Zmartwychwstałego Chrystusa, zdrowia i wszelkiej pomyślności !Ks. Proboszcz