Wiadomości
parafiacielmice.pl
Niech Nowonarodzony Boży Syn, Jezus Chrystus - prowadzi nas drogami pokoju, umacnia nas Swoją łaską, i będzie źródłem wszelkiego dobra w naszych sercach i naszych Rodzinach, w naszych Wspólnotach, naszej Ojczyźnie i na całym świecie.

Żywy Chrystus obecny w Swoim Kościele przez Moc Bożego Słowa, Sakramentów Świętych i wspólną modlitwę Ludu Bożego, niech uświęca Wszystkich Ludzi dobrej woli i prowadzi do zbawienia.

Obfitych łask Bożych, Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2023.
Ks. Proboszcz