Wiadomości
parafiacielmice.pl
Wszystkim Parafianom i Gościom – życzę, aby czas adwentowego czuwania i modlitwy, zatrzymania, refleksji i zamyślenia, zaowocował pojednaniem z Bogiem i ludźmi przez łaskę Sakramentu Pokuty. 
Uwierzyć w Chrystusowy Kościół – to uwierzyć w żywą obecność Boga w Jego Kościele; to doświadczyć Bożej Miłości w łasce Sakramentów, w Bożym Słowie, we wspólnej modlitwie, a szczególnie we Mszy świętej.
Przygotowani na przyjęcie Nowonarodzonego Zbawiciela w Komunii świętej, rozradujmy się Jego obecnością w naszych sercach i naszych Wspólnotach.
Niech nasze Rodziny będą domowymi Kościołami, gdzie na nowo rodzi się nasz Zbawiciel – Mesjasz Pan.
Niech Jezus Chrystus - Boży Syn obdarzy wszystkich błogosławieństwem i pokojem, miłością i wszelkim dobrem. 
Niech nasze Rodziny na wzór Świętej Rodziny będą wypełnione Bożą obecnością.

Ks. Proboszcz

Okazja do przedświątecznej Spowiedzi świętej:
  • w poniedziałek: - od godz. 17.00 - 17.30 - Dorośli
  • we wtorek: - od godz. 17.00 - 17.30 - Dorośli
  • w środę: - od godz. 7.30 - 8.00 - Dorośli
  • w czwartek: - od godz. 16.30 - 17.30 - Dzieci i Młodzież
  • w piątek: - od godz. 16.30 - 19.00 - Dorośli
    /w tym czasie Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do osobistej modlitwy/
  • w sobotę, w Wigilię: - od godz. 9.00 - 11.30 - Dorośli.
 W czwartek, piątek i w sobotę - posługą konfesjonału będzie służył również Ks. Andrzej Uciecha.