Wiadomości
parafiacielmice.pl
Szczęść Boże,
W imieniu Społecznego Stowarzyszenia Hospicjum im. św. Kaliksta I zwracam się z uprzejmą prośbą o ogłoszenie Wiernym niżej zamieszczonej informacji podczas ogłoszeń parafialnych w czasie Mszy Świętych w dniu 30.10.22 r.
Proszę także, aby w miarę możliwości informację tę zamieścić na stronie internetowej parafii, w gazetce parafialnej oraz na tablicy ogłoszeń duszpasterskich.
Będę wdzięczna za okazaną pomoc w tym corocznym wydarzeniu hospicyjnym, w którym wolontariusze hospicyjni i szkolni oraz osoby prywatne poświęcają swój wolny czas, aby pomagać potrzebującym.

Społeczne Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach po raz 23 organizuje Kwestę Listopadową, która odbędzie się w dniu 1 listopada br. w godzinach od 08.00 do 18.00. Wolontariusze będą kwestować na terenie tyskich cmentarzy „Wartogłowiec" i "Barwna" oraz przy cmentarzach parafii: pw. Ducha Świętego, św. Marii Magdaleny, Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Urbanowicach i parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Cielmicach.

Zebrane środki zostaną przeznaczone na rzecz utrzymania Domu Hospicyjnego przy ul. Żorskiej 17 w Tychach.

Prosimy o wsparcie hospicjum, gdzie z troską dbamy o chorego na jego ostatniej drodze życia.

BÓG ZAPŁAĆ

Ilona Słomian
Prezes Zarządu