Wiadomości
parafiacielmice.pl
Blisko 50 nowych katechetów złożyło wyznanie wiary podczas Eucharystii sprawowanej przez metropolitę katowickiego. Abp Skworc podkreślał, że „szkoły powinny być oazami pokoju”.

Corocznie w drugą sobotę września katecheci z archidiecezji katowickiej gromadzą się w katedrze Chrystusa Króla na wspólnej modlitwie. Przed Eucharystią mają okazję do wysłuchania konferencji związanej tematycznie z katechezą szkolną. Podczas Mszy św. rozpoczynający pracę nowi nauczyciele religii składają również wyznanie wiary. Spotkanie w Katowicach jest także okazją, by podziękować za wieloletnią pracę katechetom przechodzącym na emeryturę.

Z okazji Dnia Nauczyciela, Dnia Edukacji Narodowej
Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Katechetom, szczególnie naszej Parafii i naszej Szkoły - dziękujemy - za Ich trud, pracę i zaangażowanie w kształtowanie charakterów młodego pokolenia, a także składamy serdeczne życzenia - wszelkiego dobra, sił i wytrwałości w pracy pedagogicznej, satysfakcji i sukcesów, zdrowia, oraz Bożego błogosławieństwa w życiu osobistym i rodzinnym.
  • Panie katechetki katechizujące w naszej parafii i naszej szkole:
    Krystyna Santarek i Barbara Smolorz