Wiadomości
parafiacielmice.pl
Wspólną modlitwą brewiarzową oraz konferencją nt. Eucharystii wygłoszoną przez bpa Stefana Cichego rozpoczął się Dzień Modlitw o Uświęcenie Duchowieństwa w archidiecezji katowickiej.
Przewodniczył mu abp Wiktor Skworc, który zwracając się do kapłanów mówił im, że są potrzebni „jak Boży tlen, by człowiek mógł oddychać i żyć”.
Zwracając się do zebranych w katedrze kapłanów metropolita katowicki przypomniał wszystkim, że są „potrzebni – jak Boży tlen”. – Jak tlen potrzebna jest Ewangelia, Dobra Nowina, aby człowiek oddychał i żył – dodał.

Wszystkim Parafianom pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie za budowanie Wspólnoty Kościoła Parafialnego; za świadectwo wiary, modlitwę i udział we Mszach św. Dziękuję za wszelkie wsparcie materialne, za ofiary, pracę i zaangażowanie oraz udział w różnych parafialnych inicjatywach.
Osobiście dziękuję za pomoc w moim duszpasterskim posługiwaniu i za dar modlitwy w mojej intencji.
Zapewniam o pamięci modlitewnej przed Bogiem o całej Parafii – o rodzinach, osobach samotnych, dzieciach i młodzieży, o osobach starszych, chorych i cierpiących, a także o tych Nieobecnych w życiu wspólnoty parafialnej.
Proszę o modlitwę w mojej intencji i zapraszam Wszystkich do ciągłej troski o to, aby nasza Parafia była żywą cząstką Kościoła powszechnego, była prawdziwą Wspólnotą Dzieci Bożych.

ks. Piotr Wojszczyk