Wiadomości
parafiacielmice.pl
Piątek, 24 marca 2023 r. 
Początek w kościele - godz. 19.00 . 
Zakończenie - Osiedle „Ogrodnik – godz. 21.00

Podczas Drogi Krzyżowej modlić się będziemy w intencji całej naszej Parafii o owocne przeżywanie Wielkiego Postu i Rekolekcji Wielkopostnych, za nasze Rodziny, Osoby chore i starsze, Dzieci i Młodzieży, za naszą Ojczyznę i Kościół Święty, o pokój na świecie, w Europie, na Ukrainie i w naszym Narodzie, o łaskę nawrócenia i przemiany serc i umysłów wielu, aby owoce męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa stały się udziałem Wszystkich ! 

Niech udział w tej wspólnej modlitwie, będzie wyrazem obrony świętości Chrystusowego Kościoła, Jego nauczania, przekazu moralnego i doktryny wiary; obrony świętości Papieża Jana Pawła II i Jego nauczania, obrony godności Pasterzy Kościoła i Wszystkich ludzi wierzących, jako świadectwo wierności Bogu, ku zwycięstwu prawdy i dobra.