Wiadomości
parafiacielmice.pl
Z okazji zakończonego 2021 roku wyrażam Wszystkim gorące podziękowania:

Wszystkim Współpracownikom, którzy na co dzień włączali się w pracę duszpasterską i dbałość o kościół, probostwo i cmentarz :
 • Panu Kościelnemu za ofiarną służbę w kościele
 • Panu Organiście za zaangażowanie i Tym, którzy Mu pomagają
 • Liturgicznej Scholi Młodzieżowej
 • Panom Grabarzom
 • Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii
 • Ks. dr Andrzejowi Uciesze i Ks. Kanonikowi Benedyktowi Borkowem – za zastępstwa i pomoc duszpasterską, za posługę konfesjonału
 • Paniom katechetkom
 • Panom zbierającym ofiarę kolekty podczas Mszy św.
 • Służbie Liturgicznej, Lektorom i Ministrantom
 • Grupom religijnym – wspólnocie Żywego Różańca, Rodzinie Radia Maryja i wspólnocie Szkaplerza św. Michała
 • Dzieciom Maryi i Sodalicji Maraińskiej
 • Osobom włączającym się podczas nabożeństw w posługę Słowa Bożego
 • Osobom włączającym się w przygotowanie i przeprowadzenie nabożeństw i czuwań okolicznościowych
 • Parafianom przygotowującym spotkania grup parafialnych
 • Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Zespołowi Charytatywnemu
 • Parafianom dbającym o wystrój kościoła, szczególnie Pani Barbarze Smolorz za przyozdabianie kościoła
 • Panu Marcinowi za przekaz internetowy Mszy św. z naszego kościoła
 • Panom Marcinowi i Mirosławowi za rejestrację fotograficzną wydarzeń parafialnych
 • Państwu Małgorzacie i Michałowi Golimowskim – za obsługę medialną Uroczystości Jubileuszowych Kościoła i Rekolekcji Parafialnych; za przygotowanie Albumu Jubileuszowego i udostępnienie zdjęć do parafialnego kalendarza
 • Pani Marioli Freiherr Trukiała za przygotowanie z okazji jubileuszu monografii – książki nt. historii kościoła w Cielmicach
 • Paniom i Panom Parafianom - za pomoc w różnych pracach parafialnych
 • Parafianom włączającym się w cotygodniowe sprzątanie kościoła i jego obejścia
 • Panom za pomoc w załadowaniu i wywozie śmieci ze cmentarza
 • Parafianom – za całoroczną opiekę nad Grotą lourdzką, kaplicami i krzyżami przydrożnymi
 • Parafianom troszczącym się o krzewy i trawniki w obejściu kościoła, probostwa i cmentarza,
 • Pani Jadwidze dbającej o czystość obrusów ołtarzowych, szat liturgicznych i bielizny kielichowej, oraz za pomoc na probostwie
 • Paniom sprzątającym probostwo
 • Parafianom, którzy swoją pracą i poświęconym czasem, angażując się w prace związane z obchodami roku liturgicznego i wydarzeniami w życiu Parafii w różny sposób służyli wspólnocie parafialnej i dobru parafialnego kościoła /przygotowanie stajenki, Bożego Grobu, ołtarzy Bożego Ciała, Jarmarku Bożonarodzeniowego/
 • Dyrekcji Szkoły i Nauczycielom, Radzie Osiedla „Cielmice” i „Ogrodnik” oraz Zarządowi Kółka Rolniczego,
 • Zarządowi Klubu Sportowego „Ogrodnik Cielmice”, Zarządowi Miasta - za współpracę,
 • Chorym i Starszym Parafianom – za ich modlitwy, ofiary i cierpienie ofiarowane za Kościół i Parafialną Wspólnotę
 • Wszystkim Ofiarodawcom za ofiary składane podczas Mszy św. niedzielnych, świątecznych, przekazywane na konto parafii i te dodatkowe, kopertowe i kolędowe
 • Wszystkim Parafianom i Gościom – za obecność w kościele – na Mszach św.i Nabożeństwach, za wspólną modlitwę, troskę o kościół, probostwo i cmentarz ; za zamawiane Msze św. i składane przy tej okazji ofiary; za ofiary składane podczas procesji ofiarniczej i do skarbonek - „na kościół” i na Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące
 • Wszystkim – serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystko, z pamięcią o Każdym z osobna i z wdzięcznością w modlitwie - za wszelkie gesty serdeczności, życzliwości, dobra i zaangażowania.


Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będą dzięki za każdy dzień tego minionego roku, za radości i trudy, błogosławieństwo i łaskę doświadczenia krzyża.
Podziękowanie kierujemy do ludzi – za Ich życzliwość , dobro i zaangażowanie, za niesioną pomoc i realizację wezwania „abyśmy byli jedno!”
Niech Nowy 2022 Rok, w którym jesteśmy „posłani w pokoju Chrystusa”, obfituje w Boże błogosławieństwo i łaskę, abyśmy wszyscy cieszyli się Bożą opieką, pokojem serca oraz zdrowiem duszy i ciała, realizując nasze życiowe – Boże powołanie!

Szczęść Boże !
Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk
 

Wydarzenia roku 2021:
 • 1 stycznia - Uroczyste rozpoczęcie Mszą św. w intencji Parafian - Nowego Roku 2021
 • 6 stycznia - VII Cielmicki Orszak Trzech Króli - ze względu na epidemię - przeszedł tylko wokół kościoła
 • 10 stycznia - Niedziela Chrztu Pańskiego - odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych
 • 11/15 stycznia - ze względu na pandemię kolęda w tradycyjnej formie nie odbyła się

Ostatnie spotkanie kolędowe dla grupy Parafian /14 spotkań/:
 • modlitwa błogosławieństwa domów z zewnątrz
 • Msza święta kolędowa w kościele
 • 16 stycznia - Noworoczna Msza św. w intencji 80 Członków Róż Różańcowych naszej Parafii - rozdanie tajemnic różańcowych
 • 24 stycznia - Parafianie włączają się, kolejny raz, w całoroczną materialną pomoc syryjskiej Rodzinie w Aleppo
 • 2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego - poświęcenie gromnic i dewocjonaliów Dzieci Pierwszokomunijnych
 • 11 lutego - Światowy Dzień Chorego
 • Msza św. i Nabożeństwo w intencji Chorych Parafian, połączone z błogosławieństwem lourdzkim
 • 14 lutego - Msza św. ku czci św. Walentego, w naszym parafialnym kościele - w intencji narzeczonych, zaręczonych, chorych i cierpiących, oraz całej naszej Parafii /ze względu na ograniczenia sanitarne/
 • 17 lutego - Środa Popielcowa - rozpoczęcie Wielkiego Postu
 • 21 lutego - I Niedziela Wielkiego Postu - kazania pasyjne głosił ponownie! - ze względu na ubiegłoroczną epidemię koronawirusa - Ks. Łukasz Pasuto, wikariusz parafii św. Krzysztofa w Tychach
 • 28 lutego - II i V Niedziela Wielkiego Postu - Kazania Wielkopostne 21 marca - wygłosił Ks. Emanuel Pietryga, proboszcz parafii św. Jadwigi w Chorzowie
 • 8 marca - Msza św. w intencji wszystkich Pań i Dziewcząt naszej Parafii
 • 13 marca - 8 rocznica wyboru papieża Franciszka
 • 19 marca - w Roku św Józefa - Msza św. intencji Mężów i Ojców Rodzin, za Rodziny naszej Parafii
 • 21 marca - Niedziela Krzyża Świętego - poświęcenie domowych krzyży
 • 26 marca - Droga Krzyżowa przy 5 cielmickich krzyżach /ze względu na trwający czas epidemii/
 • 27-28 marca - Nauki przedślubne
 • 28 marca - Uroczysty obchód Niedzieli Palmowej; ze względu na epidemię wprowadzono limit osób obecnych podczas nabożeństw w kościołach – 1 osoba na 20 m2
 • 1-4 kwietnia - Święte Triduum Paschalne – ze względu na przepisy sanitarne, ograniczające ilość osób obecnych w kościele, został rozszerzony porządek nabożeństw Triduum Sacrum; kazania głosili Ks. Kanonik Benedykt Borkowy i Ks. dr Andrzej Uciecha
 • 4-5 kwietnia - Wielkanoc - ze względu na epidemię - trwają ograniczenia w ilości wiernych obecnych na liturgii Triduum Paschalnego i w Święta Zmartwychwstania Pańskiego; ze względu na przepisy sanitarne, ograniczające ilość osób obecnych w kościele, został rozszerzony porządek Mszy św. w dni świąteczne: godz. 8.00, 10.00, 11.00, i 12.00
 • Nabożeństwa Świętego Triduum Paschalnego i dni Uroczystości Świat Wielkanocnych transmitowano przez internet z naszego kościoła
 • 25 kwietnia - modlitwa o urodzaje i błogosławieństwo w pracy, oraz o święte powołania do życia kapłańskiego, zakonnego, małżeńskiego i rodzinnego - przy Krzyżu misyjnym
 • 30 kwietnia - wiosenna sesja Duszpasterskiej Rady Parafialnej - w kościele
 • 2 maja - Msza św. w intencji Ks. Proboszcza Piotra Wojszczyka, z okazji 60 rocznicy urodzin /27 kwietnia/
 • 3 maja - Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski; Msza św. w intencji tegorocznych Maturzystów
 • 10 - 12 maja - Dni Krzyżowe - modlitwa o urodzaje przy krzyżach i kaplicach
 • 15 - 16 maja - Uroczystości Pierwszej Komunii św. Dzieci klasy III
 • 21 maja - Modlitwa majowe przy kaplicy św. Jana Nepomucena
 • 23 maja - Uroczystość Pierwszej Rocznicy Wczesnej i Pierwszej Komunii św.
 • Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
 • 26 maja - Dzień Matki; Msza św. i Nabożeństwo majowe - przy krzyżu w lesie
 • 30 maja - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
 • 3 czerwca - Uroczystość Bożego Ciała – rozpoczęcie procesji Mszą św. przy ołtarzu na Osiedlu „Ogrodnik”
 • 6 czerwca - Dzień Dziękczynienia Opatrzności Bożej
 • 11 czerwca - Msza św. w intencji Uczniów VIII klasy Szkoły Podstawowej - kończących naukę
 • 13-16 czerwca - Rekolekcje Jubileuszowe z nawiedzeniem figury św. Michała Archanioła prowadzili Księża Michaelici, pod przewodnictwem Ks. Jana Juszko
 • Msza św. dla dzieci i młodzieży naszej szkoły - na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego
 • 20 czerwca - Msza św. w intencji Kierowców i wszystkich użytkowników dróg - z błogosławieniem pojazdów mechanicznych
 • zniesiono limity ograniczające ilość osób obecnych w kościele na nabożeństwach
 • decyzją Księży Biskupów zostały zniesione wszystkie dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane
 • 24 czerwca - Uroczystość Patronalna naszej Parafii i kościoła Uroczystości Jubileuszowe 75 lecia pierwszego kościoła w Cielmicach i 50 lecia obecnego kościoła; poświęcenie kościoła i ołtarza Uroczystościom przewodniczył Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc
 • 25 czerwca - Jubileuszowy koncert Zespołu God`s Property
 • 27 czerwca - Uroczystość Odpustowa ku czci Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Sumie odpustowej przewodniczył i kazania wygłosił Ks. Eugeniusz Błaszczyk, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Chorzowie
 • 28 czerwca - Nabożeństwo na cmentarzu za Zmarłych Parafian i Duszpasterzy
 • 29 czerwca - Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
 • lipiec/sierpień - na czas wakacyjny wprowadzono następujący porządek Mszy św. niedzielnych: godz. 8.00, 10.00 i 12.00
 • 9 sierpnia - całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • 22 sierpnia - pielgrzymka kobiet i dziewcząt do Piekar Śl.
 • 1 września - Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego 2021/2022 dla Dzieci i Młodzieży naszej szkoły
 • 2 września - Msza św. młodzieżowa z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego z udziałem Młodzieży uczącej się, studiującej, pracującej i przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
 • 3 września - zebranie Ministrantów i Ich Rodziców – Msza św. i spotkanie informacyjne
 • 5 września - Porządek Mszy św. niedzielnych : godz. 8.00, 11.00 i 16.00
 • 12 września - Cielmickie - Parafialne Dożynki – Starostami byli Państwo Mariola i Damian Waluś
 • 12 września - Uroczystość Beatyfikacji Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Siostry Róży Marii Czackiej - w Warszawie - Świątynia Opatrzności Bożej
 • 15 września - Młodzież naszej Parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania – przez posługę Ks. Bpa Marka Szkudło. Sakrament przyjęło 15 osób.
 • 19 września - Msza św. na Osiedlu „Ogrodnik”, z okazji 11 rocznicy poświęcenia krzyża
 • 20 września - Nabożeństwo modlitewne w intencji Młodzieży i Rodziców z okazji patronalnego Święta św. Stanisława Kostki
 • 26 września - nasz Parafianin - Pan Rafał Gołka ustanowiony nowym Nadzwyczajnym Szafarzem Eucharystii
 • 1 października - w naszym Wyższym Ślaskim Seminarium Duchownym w Katowicach rok propedeutyczny w domu rekolekcyjnym w Kokoszycach, rozpoczął nasz Parafianin Jakub Widuch
 • 10 października - XXI Dzień Papieski – „Nie lękajcie się !”
 • 14 października - Msza św. w intencji Seniorów naszej Parafii - ofiarowana przez Radę Osiedla „Cielmice”; Dzień Seniora
 • 16 października - 43 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową św. Jana Pawła II
 • 24 października - Niedziela Misyjna - przed kościołem - zbiórka ofiar na klasztor Sióstr Karmelitanek w Oziornoje w Kazachstanie, gdzie przebywa nasza Parafianka Siostra Anna Gorol, Maria od Jezusa Miłosiernego
 • 26 października - jesienna sesja Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 • 31 października - Zakończenie obchodów Uroczystości 50 rocznicy budowy naszego kościoła, poświęcenia kościoła i konsekracji ołtarza
 • 1 listopada - Msza św. i Procesja za Zmarłych na cmentarzu Słowo Boże wygłosił Ks. Grzegorz Szmatloch, wikariusz parafii bł Karoliny w Tychach
 • 2 listopada - Nabożeństwo Różańcowe za Zmarłych na cmentarzu
 • Msza św. za śp. + Ks. Proboszcza Kanonika Antoniego Kurpasa – w 27 rocznicę śmierci
 • 4 listopada - modlitwa Młodzieży za Zmarłych na cmentarzu
 • 20 listopada - Uroczystości Beatyfikacyjne Sługi Bożego Ks. Jana Machy w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach
 • 21 listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
 • 22 listopada - I Niedziela Adwentu – Nowy Rok Liturgiczny – pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”
 • 4 grudnia - wspomnienie św. Barbary – Msza św. w intencji Górników
 • 8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Święto Patronalne Dzieci Maryi – Msza św. w Ich intencji
 • 10 grudnia - Adwentowy koncert pieśni religijnych w wykonaniu chóru „Cantate Deo” z Tychów – Czułowa, parafia Krzyża Świętego
 • 13 grudnia - z okazji wspomnienia św. Tarsycjusza - Patrona Ministrantów – Msza św. w intencji Ministrantów i Lektorów naszej Parafii
 • 14 grudnia - ze względu na trwającą pandemię kolęda odbyła się w nadzwyczajnej formie


Pierwsze spotkanie kolędowe dla grupy Parafian /10 spotkań/:
 • modlitwa błogosławieństwa domów z zewnątrz
 • Msza święta kolędowa w kościele
 • 18 grudnia - XIV Cielmicki Jarmark Świąteczny - na placu kościelnym
 • 23 grudnia - Msza św. za Zmarłych Parafian - w minionym roku 2021
 • Modlitewne Czuwanie Adwentowe przed Najświętszym Sakramentem z okazją do Spowiedzi świętej
 • 24 grudnia - obchód Uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczęło wigilijne czuwanie przygotowane przez Pana Organistę Pawła Seweryna i Młodzieżową Scholę Liturgiczną
 • 25 grudnia - Pasterka - Uroczystość Narodzenia Pańskiego
 • Msza św. za śp. + Ks. Proboszcza Jana Dłucika – w 17 rocznicę śmierci
 • 26 grudnia - Święto Św. Rodziny - modlitwa w intencji Rodzin naszej Parafii Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich
 • 28 grudnia - Święto św. Młodzianków - Msza św. w intencji Dzieci naszej Parafii
 • 31 grudnia - Uroczyste zakończenie Roku 2021 – Nabożeństwem dziękczynnym, z modlitwą o ustanie epidemii, o świętość Kościoła i pokój na świecie

Remonty i inwestycje w parafii w 2021 r.
 • zainstalowano w przedsionku kościoła dwa bezdotykowe pojemniki na wodę święconą
 • zakupiono sześć nowych ornatów
 • przeprowadzona została kontrola techniczna budynków parafialnych
 • zainstalowano nowe sterowniki do automatycznej regulacji czasu ogrzewania kościoła
 • zakupiono ośmiostopniową drabinę aluminiową
 • przeprowadzono renowację i konserwację dwóch obrazów w prezbiterium
 • zakupiono materiały do dekoracji Bożego Grobu
 • przeprowadzono remont i uzupełnienie nawierzchni brukowej obejścia kościoła
 • na placu za kościołem nasadzono trzy świerki serbskie
 • przeprowadzono generalną pielęgnację drzew, krzewów i zieleni wokół kościoła i probostwa
 • zakupiono nową kosiarkę spalinową
 • zamontowano nową skrzynkę na listy przy wejściu na probostwo
 • zakupiono fotel biurowy do kancelarii parafialnej
 • odnowiono świecznik wieloramienny przy grocie lourdzkiej
 • odnowiono przyziemną część zewnętrznej fasady budynku probostwa i salki katechetycznej
 • odnowiono tablicę informacyjną przed kościołem
 • zakupiono krzyż ołtarzowy i dwa mosiężne lichtarze na ołtarz
 • zakupiono pulpit ołtarzowy
 • zakupiono politykę do świec /gasidło/
 • zakupiono dwie nowe figury pasterzy do szopki betlejemskiej, oraz figurki na Roraty – Dzieciątka i Archanioła
 • naprawa i konserwacja przenośnego sprzętu nagłaśniającego

Zamierzenia inwestycyjne na przyszłość:
 • remont parkanu cmentarnego i wymiana drewnianych przęseł na metalowe
 • remont zabytkowych organów mechanicznych
Do wspólnoty Kościoła przez sakrament Chrztu św. zostali włączeni w 2021 r.:
1. Anna Maria TOMASZEWSKA
2. Michalina Klara KOSTKA
3. Eliza Barbara WALUŚ
4. Maja Emilia KORBEL
5. Lena Monika OPOŁKA
6. Maja Laura ROJEK
7. Zuzanna OLEKSY

Do I Spowiedzi i I Komunii przystąpili w 2021 r. Dzieci klasy III:
1. Balicki Mateusz
2. Bartosik Hanna
3. Bartz Julian
4. Bonczyk Szymon
5. Cena Marek
6. Cozac Jakub
7. Durok Maksymilian
8. Głodek Antoni
9. Gondzik Milena
10. Krentusz Filip
11. Parysz Zofia
12. Plucik Maja
13. Sommer Nataniel
14. Tambor Paweł
15. Ulman Bartosz

Sakrament Bierzmowania przyjęli w 2021 r.:
1. Bieroński Dominik
2. Bojdoł Paweł
3. Broncel Bartłomiej
4. Czyżewska Dominika
5. Dejas Bartosz
6. Grzywacz Paweł
7. Jasiak Lilianna
8. Lubowiecki Tomasz
9. Malcharek Szymon
10. Orocz Antonina
11. Plucik Weronika
12. Plucik Zuzanna
13. Rusin Adam
14. Simka Maria
15. Wilczok Wojciech

Związek małżeński zawarli w 2021 r.:
1. Robert SENCEL i Anna PINKAWA
2. Konrad NOWICKI i Joanna JANKOWSKA
3. Adrian BORODIN i Anna BOJDOŁ
4. Karol SZOJDA i Adrianna AUGUSTYN
5. Łukasz KOZŁOWSKI i Aleksandra SEKULSKA

Do wieczności odeszli w 2021 r.:
1. Śp. + Hildegarda WOJSZCZYK, lat 86
2. Śp. + Marta SIWY, lat 96
3. Śp. + Eugeniusz JANIK, lat 78
4. Śp. + Janina HACHUŁA, lat 70
5. Śp. + Marta GOROL, lat 81
6. Śp. + Emilia KARAŚ, dziecko martwo urodzone
7. Śp. + Zbigniew FREIHERR, lat 76
8. Śp. + Marian ZAROŚLIŃSKI, lat 76
9. Śp. + Jan ŚLOSARCZYK, lat 70
10. Śp. + Hildegarda SEKULSKA, lat 88
11. Śp. + Maria LISZKA, lat 70
12. Śp. + Rufin BALURA, lat 93
13. Śp. + Anna FOLTYN, lat 80
14. Śp. + Ryszard LABY, lat 79
15. Śp. + Emilia SENCZEK, lat 90
16. Śp. + Adam SORNEK, lat 37
17. Śp. + Henryk GOLDA, lat 82
18. Śp. + Bolesław FILAK, lat 72
19. Śp. + Łucja PINOCY, lat 88
20. Śp. + Ludwik LATOCHA, lat 88
21. Śp. + Ewa GRZESICA, lat 56
22. Śp. + Eugenia DŁUGOSZ, lat 72
23. Śp. + Waldemar KOSATKA lat 38