Wiadomości
parafiacielmice.pl
Szanowni Państwo
Drodzy Parafianie

Nadszedł czas Adwentu i Bożego Narodzenia, a wraz z nim, wciąż żywa, nasza polska tradycja odwiedzin kolędowych, spotkań duszpasterza z rodzinami, wspólna modlitwa i błogosławienie domów oraz mieszkań.
Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego, w czasie trwającej nadal epidemii, aby nie stwarzać sytuacji niekomfortowych podczas rodzinnych spotkań, Parafialna Rada Duszpasterska podjęła decyzję, że tegoroczna kolęda, odbędzie się w podobnej formie jak w minionym roku i będzie złożona z dwóch części.
Pierwszą część kolędy będzie stanowić - błogosławienie domów na zewnątrz i wspólna modlitwa poszczególnych rodzin wraz z kapłanem z zapalonymi świecami, zaś druga część rozpocznie się Mszą świętą kolędową w kościele w intencji rodzin, połączoną z błogosławieństwem sakramentalnym każdej rodziny lub jej przedstawiciela.
Zachęcam do pełnego uczestnictwa we Mszy świętej i skorzystania z sakramentów świętych całych Rodzin naszej parafii – dorosłych, młodzieży i dzieci.
Tradycyjnie, przy okazji tej nadzwyczajnej formie kolędy, podczas Mszy św. będzie można złożyć ofiarę kolędową, która jest Waszym corocznym darem, wspierającym i pomagającym utrzymać funkcjonowanie parafii oraz duszpasterza. Zgodnie z wolą ofiarodawcy, można również przekazać ofiarę kopertową- zaznaczając personalia ofiarodawcy, bądź też przekazać  ofiarę kolędową na konto bankowe parafii z dopiskiem „kolęda”.
Liczę na życzliwe przyjęcie tej koniecznej modyfikacji duszpasterskiej, wymuszonej trudnym doświadczeniem epidemii. Nadmienię również, że tradycyjna forma kolędy będzie możliwa dla wszystkich chętnych, po wcześniejszym indywidualnym zaproszeniu duszpasterza np. w związku z poświęceniem nowego domu czy mieszkania, założenia kartoteki parafialnej, nowo przybyłym do parafii mieszkańcom, czy też w celu przeprowadzenia ważnej rozmowy duszpasterskiej.
Podczas Wieczerzy wigilijnej, w gronie Waszych Rodzin, pragnę modlić sięrazem z Wami, upraszając u Nowonarodzonego Zbawiciela Jezusa Chrystusa obfitość Bożych łask, dla Waszych domostw oraz prosząc o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wszystkich i Każdego z was z osobna w Nowym 2022 Roku.

Módlmy się:
Boże Ojcze, Ty jesteś źródłem naszego szczęścia. Jako Twoje dzieci pragniemy doświadczyć mocy Twego błogosławieństwa. Prosimy, ześlij je na ten dom, wszystkich jego mieszkańców, a także na tych, którzy przekroczą jego próg. Jezu Chryste, niech Twoja Obecność chroni nas od wszelkiego zła i nieszczęścia.
Zawierzamy się Twemu miłosiernemu Sercu, pragnąc Twego królowania w nas i pośród nas. Maryjo, nasza Matko, Twemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy nas samych i wszystko, co mamy. Święty Józefie, powierzamy Ci opiekę nad nami i naszym domostwem. Aniołowie i Święci Boży, otaczajcie nas modlitwą, abyśmy mogli żyć w pokoju dzieci Boga. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Niech więc pokój i błogosławieństwo Boże spoczną na tym domu i niech napełnią serca jego mieszkańców.
+ W imię Ojca i + Syna i + Ducha Świętego. Amen.

Drodzy Parafianie!
Pragnę Was Wszystkich serdecznie pozdrowić i zapewnić o modlitwie, życzę obfitości Bożych łask, owocnego przeżywania Adwentu, pokoju i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz opieki Opatrzności Bożej w Nowym Roku.
Niech Pan Bóg Wszystkich zachowa w dobrym i Każdemu błogosławi:
+ W imię Ojca i + Syna i + Ducha Świętego. Amen.

Wasz Proboszcz - Ks. Piotr Wojszczyk