Wiadomości
parafiacielmice.pl
Michaelita, ks. Jan Juszko w liście skierowanym do wiernych naszej parafii zaprasza do udziału w Jubileuszowych Rekolekcjach.

Któż Jak Bóg!!!
Urodziłem się i wychowałem na Białorusi, odbyłem też służbę wojskową, kilka lat pracowałem na budowie, skończyłem seminarium, po święceniach kilka lat pracowałem w Polsce, a obecnie jestem na Białorusi. Mam na imię ks. Jan i do Waszej parafii wybieram się na peregrynacje cudownej figury, wiernej kopii z góry Gargano, św. Michała Archanioła, który jest moim wielkim Patronem. Bardzo lubię głosić Słowo Boże. Oto kilka słów o mojej osobowości, więcej opowiem podczas naszych spotkań, jak również o swoim doświadczeniu życia.

Na sam początek warto powiedzieć kim jest patron bo tym pojęciem bardzo często posługujemy się w odniesieniu do naszych świętych którym oddajemy cześć i chwałę. Jak pisał bł. ks. Markiewicz założyciel zgromadzenia do którego przynależę. Słowo patron pochodzi od łacińskiego słowa pater – ojciec – i oznacza opiekuna, protektora tak osób, jak i pewnych miejsc, a także orędownik w różnych sprawach przed Bogiem. Wstawiennictwo jego dotyczy zarówno spraw duchowych, jak i materialnych. Patron jest więc kimś więcej niż duchowym wzorem do naśladowania. Jest przede wszystkim tym, który działa, wspierając polecających się jego opiece. Zatem wstawiennictwo i działanie to główne cechy patronatu. A zatem patron to nie ten któremu tylko potrzeba oddawać cześć, ale ten na którego zawsze możemy liczyć.

Michał, najważniejszy spośród aniołów obdarzony jest przez Boga szczególnym zaufaniem. Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jego imię znaczy „Któż jak Bóg”. Bł. Bronisław Markiewicz, założyciel zgromadzenia zakonnego księży michalitów uważał za Ojcami Kościoła, że św. Michał po Matce Bożej odbiera największą cześć w niebie. I pewnie tak jest, skoro w Apokalipsie św. Jana - Michał Archanioł pojawia się na niebie i walczy z szatanem. W tej walce posługuje się specjalną „bronią”. O której i będziemy mówić w tych dniach spotkania.

Nawiedzanie przez Księcia Niebieskiego wspólnot zakonnych, ośrodków wychowawczych i parafii ma przypomnieć o wyjątkowej roli św. Michała Archanioła w życiu Kościoła i naszej rodziny zakonnej – podkreślał na początku peregrynacji ks. Kazimierz Radzik, Przełożony Generalny księży michalitów. Święty, by trafić z włoskiego Monte Sant' Angelo do Polski musiał pokonać 1850 kilometrów. Najpierw planowano, że odwiedzi tylko placówki michalickie z okazji zbliżającej się 100. rocznicy powstania zgromadzenia. Archanioł wziął jednak sprawy w swoje ręce i od kwietnia 2013r. przemierza Polskę od Tatr aż do Bałtyku. Od kiedy pojawił się w Polsce, księża michalici nieustannie odbierają prośby i zaproszenia, aby kolejne parafie mogły przeżywać „czas mocy i łaski” – jak głosi napis na samochodowej anielskiej kaplicy.

Ci, których już odwiedził, mówią, że doświadczają jego niezwykłej, duchowej obecności. – To tak jakbyśmy byli w sanktuarium na Gargano – przyznają często. Najważniejsze owoce peregrynacji są niewidoczne dla oczu, bo dokonują się w sercach. Za przyczyną Świętego, który wstawia się u Boga, w wielu zapaliła się iskra wiary i nadziei. A co widać na zewnątrz? W czasie nawiedzenia kościoły wypełnione są ludźmi od rana do wieczora, długie kolejki do spowiedzi ustawiają się przy konfesjonałach, a dzieci i młodzież cierpliwie czekają, by choć na chwilę zbliżyć się do świętej figury. W programie nawiedzenia zawsze jest modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów, adoracja Najświętszego Sakramentu, sakrament pojednania, błogosławieństwo osób starszych, chorych i dzieci, modlitwa egzorcyzmem prostym oraz przyjęcie szkaplerza.

Odbędzie się również nawiedzenie waszej parafii podczas Mszy Świętych będę chciał poruszyć kilka tematów bardzo ważnych, ale i tych które pewnie znamy, ale o których nie pamiętamy.


1. O naszych Aniołach Stróżach, które zostały nam dane przez Boga do pomocy. Trzeba przypominać, że aniołowie to nie bajka nie opowiadanie tylko dla dzieci, ale rzeczywistość dana człowiekowi przez Pana Boga. W Piśmie Świętym mamy ponad 300 fragmentów mówiących o Aniołach. Aniołowie zwiastują, tłumaczą św. Józefowi sytuację zwiastowania, pomagają uchronić małego Jezusa przed morderstwem, usługują Jezusowi na pustyni, pocieszają w Ogrójcu podczas modlitwy. Biblia nie jest legendą albo bajką, jest źródłem wiary i słowem żywym.
2. O walce. Święty Michała Archanioł przybywa, aby pokazać że jest świat duchów Anielskich, ale również świat duchów ciemności, które chcą nas na różny sposób zwieść, okłamać i pokazać zło z atrakcyjnej strony. Lucyfer zwany Szatanem chce nas zgubić swoim działaniem. Największym sukcesem szatana byłoby uśpienie naszej czujności i włożenie faktu swego realnego istnienia w bajki. Św. papież Paweł VI pisze „niebezpieczeństwo ofensywy Szatana polega na tym, iż nie chce on ujawnić swego działania i stara się zatuszować swoją egzystencję, a wiarę w swoje istnienie ośmieszyć”. Archanioł Boży pokonał Lucyfera swoimi cnotami szczególnie pokorą i czystością. Któż Jak BÓG! Uczynił to nie mocą własna ale samego Boga.

3. O historii licznych objawieniach poczynając od Góry Gargano.
4. O modlitwie która jest potężną bronią w walce o Boga.

A także wiele innych ciekawych tematów które mają przybliżyć postać tak wielkiego Patrona Michała Archanioła.

Ks. Proboszcz waszej parafii zadzwonił do mnie i zaproponował, abym napisał krótki list zachęcający was do udziału w Peregrynacji. Tak myślę że najlepszą zachętą będzie świadectwo dwóch osób które uczestniczyły w tych wydarzeniach:

Joanna
Parafia pw. św. Michała Archanioła we Wrocławiu

Po tym jak człowiek raz stanie w Sanktuarium w obecności Archanioła Michała, zawsze już tęskni do tego miejsca. Dusza ludzka, z wpisanym w nią przez Pana Boga pragnieniem świętości, ociera się o Niebo i przeczuwa, że znajduje się w Jego przedsionku.


Katarzyna
Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie

W moim sercu panowała ogromna radość z powodu tego wszystkiego co się dzieje na moich oczach i zrozumienie, że jest nam dane dużo więcej niż oczekujemy, myślimy i pragniemy. Zobaczyłam też z jaką chwałą i rozmachem św. Michał wkracza w naszą społeczność parafialną.

Drodzy Parafianie z Cielmic.
Już dziś obejmuję każdego z was, waszą parafię i Wasze sprawy swoją modlitwą. Proszę Ducha Świętego i waszych Aniołów Stróżów, aby was przyprowadzili do tej świątyni, choć na krótkie spotkanie ze św. Michałem w postaci tej cudownej figury która wędruje i zawita do was.
Pozdrawiam serdecznie i błogosławię na czas Łaski i Mocy ze świętym Wodzem Anielskim.
Ks. Jan Juszko, michaelita

REKOLEKCJE Z NAWIEDZENIEM FIGURY ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA Z CUDOWNEJ GROTY OBJAWIEŃ NA GÓRZE GARGANO
Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Tychach -Cielmicach
13 -16 czerwca 2021 r.

JUBILEUSZ 75 rocznicy zbudowania pierwszego kościoła i 50 - lecia istnienia obecnego cielmickiego kościoła, a także poświęcenie kościoła i ołtarza

24 czerwca 2021 r.,
Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, godz.18.00.
Uroczystościom przewodniczyć będzie Ks. Arcybiskup Wiktor Skworc, Metropolita Katowicki.