Wiadomości
parafiacielmice.pl
Rekolekcje z nawiedzeniem figury św. Michała Archanioła z Cudownej Groty Objawień na Górze Gargano
13-16 czerwca 2021 r.

SOBOTA, 12 czerwca 2021 r.
17.00 – Msza św. z homilią przygotowania do czasu nawiedzenia.

NIEDZIELA, 13 czerwca 2021 r.
8.00, 11.00 – Msza św. z homilią przygotowania do czasu nawiedzenia.
15.30 – Nabożeństwo Czerwcowe
16.00 – Msza św. z homilią przygotowania do czasu nawiedzenia.
18.30 - Projekcja filmu „Święty Michał z Gargano do Europy. Między wiarą a kulturą”

PONIEDZIAŁEK, 14 czerwca 2021 r.
10.45 – Spotkanie dla dzieci przedszkolnych, klasy I i II
11.45 – Spotkanie dla klasy III i IV
17.00 – Nabożeństwo oczekiwania przy krzyżu na ul. Janowickiej. Procesja do kościoła.
18.00 – Powitanie (dzieci, dorośli, proboszcz) i Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia.
20.30 – Nauka stanowa dla małżonków zakończona Apelem Jasnogórskim.

WTOREK 15 czerwca 2021
8.00 – Możliwość osobistej modlitwy.
9.00 – Msza św. dla chorych i starszych z indywidualnym błogosławieństwem z racji nawiedzenia.
10.45 – Spotkanie dla młodzieży szkolnej klasy VII i VIII.
11.45 – Spotkanie dla młodzieży szkolnej klasy V i VI
15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
(Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła).
17.30 – Nabożeństwo czerwcowe.
18.00 – Msza św. z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie z nałogów za przyczyną św. Michała Archanioła z modlitwą wstawienniczą przed Najświętszym Sakramentem.
20.30 – Nauka stanowa dla młodzieży zakończona Apelem Jasnogórskim.

ŚRODA 16 czerwca 2021 r.
8.00 – Możliwość osobistej modlitwy.
9.00 – Msza św. z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi.
10.45 – Msza św. dla dzieci przedszkolnych i klas I - IV
11.45 – Msza św. dla młodzieży szkolnej klas V - VIII
15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
(Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy przez przyczynę św. Michała Archanioła).
17.30 – Nabożeństwo czerwcowe.
18.00 – Msza św. Pożegnania z Aktem Poświęcenia się św. Michałowi Archaniołowi.

W czasie nawiedzenia możliwość przyjęcia Szkaplerza św. Michała Archanioła oraz nabycia anielskich pamiątek