Wiadomości
parafiacielmice.pl
Nie lękajcie się, to Ja Jestem! Pokój Wam!
Pan Jezus Zmartwychwstały jest z nami aż do skończenia świata.
On zmartwychwstał nie tylko tam w Jerozolimie, 2000 lat temu, ale On zmartwychwstał tu i teraz.
Dziś jest Żywy i Prawdziwy – obecny w nas i między nami.
On chce byśmy wszyscy byli świadkami Prawdy Jego Życia i Zmartwychwstania.

Wszystkim Parafianom i Gościom, wszystkim Chorym, Starszym i Samotnym, Dorosłym, Dzieciom i Młodzieży -
życzę błogosławionych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, a źródłem wszelkiego dobra i pokoju serca - niech będzie spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem i doświadczenie Jego prawdziwej obecności!
Ks. Proboszcz