Wiadomości
parafiacielmice.pl
Z okazji zakończonego 2020 roku wyrażam Wszystkim gorące podziękowania:


Wszystkim Współpracownikom, którzy na co dzień włączali się w pracę duszpasterską i dbałość o kościół, probostwo i cmentarz:
-  Panu Kościelnemu za ofiarną, pełną zaangażowania służbę w kościele
-  Panu Organiście i Tym, którzy Mu pomagają
-  Panom Grabarzom
-  Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii
-  Ks. dr Andrzejowi Uciesze – za pomoc duszpasterską i posługę konfesjonału
-  Paniom katechetkom
-  Panom zbierającym ofiarę kolekty podczas Mszy św.
-  Służbie Liturgicznej, Lektorom i Ministrantom
-  Grupom religijnym – wspólnocie Żywego Różańca i Rodzinie Radia Maryja
-  Dzieciom Maryi
-  Osobom włączającym się podczas nabożeństw w posługę Słowa Bożego
-  Osobom włączającym się w przygotowanie i przeprowadzenie nabożeństw i czuwań okolicznościowych
-  Parafianom przygotowującym spotkania grup parafialnych
-  Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i  Zespołowi Charytatywnemu
-  Parafianom dbającym o wystrój kościoła, szczególnie Pani Barbarze Smolorz za przyozdabianie kościoła
-  Panu Marcinowi za przekaz internetowy Mszy św. z naszego kościoła – w czasie epidemii
-  Panom Marcinowi i Mirosławowi za rejestrację fotograficzną wydarzeń parafialnych
-  Paniom i Panom Parafianom - za pomoc w różnych pracach parafialnych
-  Parafianom włączającym się w cotygodniowe sprzątanie kościoła i jego obejścia
-  Panom za pomoc w załadowaniu i wywozie śmieci ze cmentarza
-  Parafianom – za całoroczną opiekę nad Grotą lourdzką, kaplicami i krzyżami przydrożnymi
-  Parafianom troszczącym się o krzewy i trawniki w obejściu kościoła, probostwa i cmentarza,
-  Pani Jadwidze dbającej o czystość obrusów ołtarzowych, szat liturgicznych i bielizny kielichowej, oraz za pomoc na probostwie
-  Paniom sprzątającym probostwo
-  Parafianom, którzy swoją pracą i poświęconym czasem, angażując się w prace związane z obchodami roku liturgicznego i wydarzeniami w życiu Parafii w różny sposób służyli wspólnocie parafialnej i dobru parafialnego kościoła /przygotowanie stajenki, ołtarza Bożego Ciała/
-  mojej Mamie,
-  Dyrekcji Szkoły i Nauczycielom, Radzie Osiedla „Cielmice” i „Ogrodnik” oraz Zarządowi Kółka Rolniczego, Zarządowi Klubu Sportowego „Ogrodnik Cielmice”, Zarządowi Miasta - za współpracę,
-  Chorym i Starszym Parafianom – za ich modlitwy, ofiary i cierpienie ofiarowane za Kościół i dobro Parafialnej Wspólnoty
-  Wszystkim Ofiarodawcom za ofiary składane podczas Mszy św. niedzielnych, świątecznych, przekazywane na konto parafii i te dodatkowe, kopertowe – szczególnie w okresie kwarantanny i ograniczeń z powodu epidemii
- Wszystkim Parafianom i Gościom – za obecność w kościele – na Mszach św. i Nabożeństwach, za wspólną modlitwę, troskę o kościół, probostwo i cmentarz;  
za zamawiane Msze św. i składane przy tej okazji ofiary;
za ofiary składane podczas procesji ofiarniczej i do skarbonek - „na kościół” i na Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące
- Wszystkim – serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystko, z pamięcią o Każdym z osobna i z wdzięcznością w modlitwie - za wszelkie gesty serdeczności, życzliwości i dobra.

Bogu i ludziom niech będą dzięki, za ten trudny w różne wydarzenia 2020 rok !
Dziękujemy za wszelkie dobro doznane i to spełnione.  
Dziękujemy Panu Bogu za radości i doświadczenie krzyża.
Niech gesty miłości i serdeczności wzajemnej przyczyniają się
do budowania wzięci międzyludzkich, wspólnoty rodzinnej i parafialnej.  
Źródłem i fundamentem wszelkiego dobra jest rodzący się każdego dnia,
podczas każdej Mszy świętej Jezus Chrystus - Boży Syn -  
Nadzieja lepszego jutra Roku Pańskiego 2021.

Szczęść Boże!
Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk