Wiadomości
parafiacielmice.pl
Adwent niech będzie dla Wszystkich radosnym czasem oczekiwania na przyjście Pana;
czasem modlitwy i czuwania, czasem przemiany życia, nawrócenia, głębszego zawierzenia Bogu, a także wzrastania w wierze w obecność Żywego Chrystusa, który jako Boży Syn, przez tajemnicę Wcielenia i tajemnicę Eucharystii staje się ciągle jednym z nas i pozostaje z nami, aż do skończenia świata, na zawsze, także teraz w tym trudnym czasie pandemii, by uświęcać nas i nasze rodziny łaską Swojego Miłosierdzia.
I choć może ze względu na doświadczenie epidemii i związanej z nią izolacją – czas tegorocznego Adwentu i Bożego Narodzenia okaże się trudny i smutny dla wielu z nas, niech jednak pojednanie z Bogiem i ludźmi przez łaskę sakramentu pokuty i przyjęcie Żywego, Nowonarodzonego Chrystusa w Komunii świętej, będzie źródłem prawdziwego pokoju, radości i szczęścia, którym pragnie nas obdarzyć zawsze obecny i dobry Bóg.

Zapraszam do udziału we wspólnej modlitwie  podczas  Mszy świętych roratnich - dorosłych, młodzież i dzieci.

Ks. Proboszcz