Wiadomości
parafiacielmice.pl
24 czerwca każdego roku, w Kościele obchodzimy Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Jest to wyjątkowy Święty – jako jedyny cieszy się przywilejem obchodzenia jego Uroczystości w dniu urodzin. Dodatkowo św. Jan wspominany jest w kalendarzu liturgicznym 29 sierpnia, kiedy to obchodzimy dzień Jego męczeńskiej śmierci.

Jak czytamy na kartach Nowego Testamentu, św. Jan Chrzciciel urodził się pół roku przed Jezusem w Judei, w mieście Aim Karim leżącym ok. 7 km od Jerozolimy. Był on Synem żydowskiego kapłana Zachariasza i Elżbiety, która była krewną Maryi.
Jego narodzenie i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, podczas służby, którą kapłan pełnił w świątyni . Niestety, Zachariasz wiedząc, że jego żona jest bezpłodna, nie uwierzył archaniołowi, wskutek czego utracił mowę. Dopiero przy obrzezaniu chłopca, który otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła, Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita swojego syna jako proroka, który będzie szedł przed Panem i przygotuje drogę Chrystusowi – Mesjaszowi. Już w łonie Matki Elżbiety, kiedy ta usłyszała pozdrowienie Maryi, Jan Chrzciciel, jak pisze Ewangelista Łukasz, poruszył się w Jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
Prawdopodobnie po śmierci rodziców św. Jan rozpoczął ascetyczne życie na Pustyni Judzkiej. Kiedy skończył 30 lat mógł według prawa występować publicznie i nauczać, co czynił w okolicach rzeki Jordan. Głównym celem jego misji stało się wzywanie ludzi do nawrócenia oraz przygotowanie drogi do publicznej służby Jezusa. Symbolem tego był chrzest udzielany przez Proroka w rzece Jordan.
Niedługo po chrzcie Jezusa twarde słowa św. Jana na temat niemoralnego małżeństwa tetrarchy Galilei stały się pretekstem, by wtrącić go do więzienia. W dniu urodzin Heroda, podczas uczty, na skutek spisku jego żony Herodiady, Jan został ścięty mieczem. Wydarzyło się to ok. 32 roku.
Po tym wydarzeniu Jezus tak powiedział Janie Chrzcicielu: „ On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela”.
Św. Jan Chrzciciel był pierwszym Świętym czczonym w całym Kościele. Jemu (oraz św. Janowi Ewangeliście) poświęcona jest bazylika rzymska św. Jana na Lateranie.
W ikonografii św. Jan ukazywany jest jako młodzieniec lub pustelnik, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. Jego atrybutami są najczęściej: baranek u stóp i krzyż. W tradycji wschodniej, szczególnie na ikonach, święty przedstawiany jest jako zwiastun ze skrzydłami.

Modlitwa do św. Jana Chrzciciela:
Boże, Ty powołałeś świętego Jana Chrzciciela, aby przygotował Twój lud na przyjście Chrystusa Pana, udziel Twojemu Kościołowi daru radości w Duchu Świętym i skieruj dusze wszystkich wiernych na drogę zbawienia i pokoju. Amen