Wiadomości
parafiacielmice.pl
Z Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, którą przeżywać będziemy 24 maja - łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością.

Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii ok. roku 470, biskup diecezji Vienne - Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny.
Nazwa Dni Krzyżowe wywodzi się stąd, że modlono się, idąc w procesji z głównego kościoła do innych kościołów, kaplic i krzyży przydrożnych. Od IX wieku śpiewano podczas procesji Litanię do Wszystkich Świętych. W średniowieczu w takich procesjach brali udział królowie, magnaci, władze danego miasta i cały lud - wszyscy zazwyczaj w strojach pokutnych. W niektórych miejscowościach poświęcano popiół i posypywano nim uczestniczących w procesji.

Obecnie Dni Krzyżowe są dniami modlitw o dobre urodzaje, o błogosławieństwo w pracy, za kraje głodujące i o pokój na świecie.
W tych dniach organizowane są procesje błagalne i odprawiane są Mszę święte o uświęcenie pracy ludzkiej i za głodujących.

W tym roku polecamy w szczególny sposób intencje o ustanie epidemii, o deszcz, aby susza nie groziła głodem i o to, aby skutki pandemii nie godziły w byt narodów i poszczególnych ludzi.
Dni między Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego a Uroczystością Zesłania Ducha Świętego - Zielonymi Świętami, są czasem modlitwy o dary Ducha Świętego. Dlatego od najbliższego piątku odprawiać będziemy Nowennę do Ducha Świętego.

Modlitwa o urodzaje
Boże, Stworzycielu świata, rozkaż ziemi, aby była płodną i wydała obfite dary.
Niech Twoje rosy i słońce, deszcze i pogody uczynią ją urodzajną.
Twoje, Panie posialiśmy ziarno, oddane Twej opiece i opatrzności, skropione potem ludu Twojego.
Chleba naszego powszedniego racz nam dać, Panie i Ojcze nasz!
Nie spuszczaj plag Twoich Boże, na nas którzy na gniew Twój zasługujemy; ale wielkością Boskich darów Twoich, racz serca nasze łaskawie zagrzewać do wdzięcznego wychwalania Twojej Opatrzności.
Prosimy Cię o to, Boże w Trójcy św. jedyny, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, któremu z Ojcem i z Duchem świętym cześć, chwała i dziękczynienie teraz i przez wieki wieków. Amen.