Wiadomości
parafiacielmice.pl
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Panie Jezu Chryste, spraw, aby w Twoim Kościele rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę Ludu Bożego poprzez głoszenie Twojego Słowa i sprawowanie świętych Sakramentów.

Daj nam świętych Szafarzy Twojego ołtarza, aby byli mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii. Powołuj Sługi Twego miłosierdzia, którzy poprzez sakrament Pojednania będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

Wspieraj Biskupów i Kapłanów, aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii, strzegli jedności wspólnoty Kościoła i byli znakiem Twojej obecności i troski o świętość wszystkich Wierzących.