Wiadomości
parafiacielmice.pl
Szanowni Rodzice. Drogie Dzieci Wczesnokomunijne i Pierwszokomunijne!

Najpierw chcę Was bardzo serdecznie pozdrowić i zapewnić o mojej pamięci i modlitwie za Was Wszystkich.
Proszę też przyjąć raz jeszcze, najlepsze życzenia Wielkanocne:
Bożych łask Zmartwychwstałego Pana Jezusa, Jego błogosławieństwa i obecności w Waszych Rodzinach, a także zdrowia, pokoju i nadziei, że zdołamy przetrwać ten trudny czas, i powrócić dzięki Bożej pomocy, do normalnego życia.
Ufam, że trwacie we wspólnej modlitwie przez łącza internetowe.
I choć fizycznie nie możecie być obecni w naszym parafialnym kościele, to jednak jesteście obecni duchowo, a ja z Wami!

Zapraszam do wspólnej modlitwy w najbliższą Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Transmisja internetowa będzie o godz. 16.00.
W tym dniu chcemy się modlić o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata, by ustała epidemia, a świat i ludzie bardziej zaangażowani i przemienieni duchowo, z większą gorliwością powrócili do swoich religijnych i sakramentalnych praktyk.
Wprowadzone ograniczenia i zasady związane z niebezpieczeństwem epidemii, od ponad miesiąca nie pozwalają nam na kontynuowanie przygotowania Dzieci do przystąpienia przez Nich do I Spowiedzi św. oraz Wczesnej i Pierwszej Komunii św.
W aktualnej sytuacji tymczasowo zawieszone pozostają wszystkie spotkania formacyjne prowadzone przez duszpasterzy i katechetów w parafiach.
Zgodnie z zarządzeniem Ks. Arcybiskupa katowickiego do tego przygotowania będziemy mogli powrócić dopiero po złagodzeniu nakazów wydawanych przez władze państwowe.
Trudno dziś mówić o nowym terminie przystąpienia Dzieci do Sakramentów św.
Terminy wyznaczone pozostają być nieaktualne.
Aby móc maksymalnie skrócić czas przygotowania Dzieci do przyjęcia Sakramentów św. od momentu złagodzenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa do nowego terminu Uroczystości komunijnych w naszej parafii, proszę Rodziców o szczególne zaangażowanie w rodzinne przygotowanie dzieci, zgodne ze wskazaniami Pań Katechetek.

W związku z zaistniałą sytuacją, szczególnie mocno aktualnym staje się fakt, że to na rodzicach spoczywa obowiązek troski o katechizację dzieci w domu, przez wspólną modlitwę, wyjaśnianie prawd wiary i przygotowanie sakramentalne – do czego gorąco zachęcam i o co serdecznie proszę.

Nowy termin Uroczystości komunijnej zostanie ustalony wspólnie z Rodzicami.
Chciałbym, aby w miarę możliwości, Wczesna Komunia św. i Pierwsza Komunia św. odbyły się w jednym terminie, i aby przyjęty czas był satysfakcjonujący i właściwy dla wszystkich Rodziców.
A wszystko po to, aby Dzieci, po tym trudnym okresie, miały doświadczenie przeżycia razem, jeszcze piękniejszego, ale i głębszego, wspólnotowego Dnia Swojej Wczesnej i Pierwszej Komunii św.
Serdecznie Was pozdrawiam. Pamiętajmy o sobie w modlitwach.

Wasz Proboszcz - Ks. Piotr Wojszczyk
Tychy – Cielmice, 16 kwietnia 2020 r.Droga Młodzieży. Kandydaci do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Najpierw chcę Was bardzo serdecznie pozdrowić i zapewnić o mojej pamięci i modlitwie za Was Wszystkich, za Waszych Rodziców, Najbliższych i całej Parafii.

Proszę przyjąć najlepsze życzenia Wielkanocne:
życzę Bożych łask Zmartwychwstałego Pana Jezusa, Jego błogosławieństwa i obecności w Waszych Rodzinach, a także zdrowia, pokoju i nadziei, że zdołamy przetrwać ten trudny czas, i powrócić dzięki Bożej pomocy, do normalnego życia.
Ufam, że trwacie razem z Waszymi Rodzinami na wspólnej modlitwie przez łącza internetowe.
I choć fizycznie nie możecie być obecni w naszym parafialnym kościele, to jednak jesteście obecni duchowo, a ja z Wami!

Zapraszam Was i Waszą Rodzinę do wspólnej modlitwy w najbliższą Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Transmisja internetowa będzie o godz. 16.00.
W tym dniu chcemy się modlić o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata, by ustała epidemia, a świat i ludzie bardziej zaangażowani i przemienieni duchowo, z większą gorliwością powrócili do swoich religijnych i sakramentalnych praktyk.
Ograniczenia i zasady związane z niebezpieczeństwem epidemii, od ponad miesiąca nie pozwalają kontynuować Waszego przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
W aktualnej sytuacji tymczasowo zawieszone pozostają wszystkie spotkania formacyjne prowadzone przez duszpasterzy i katechetów w parafiach.
Zgodnie z zarządzeniem Ks. Arcybiskupa katowickiego do tego przygotowania będziemy mogli powrócić dopiero po złagodzeniu nakazów wydawanych przez władze państwowe.
Trudno dziś mówić o terminie przystąpienia przez Was do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej.

Aby móc maksymalnie skrócić czas Waszego przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania, od momentu złagodzenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa, do ewentualnego - nowego terminu Uroczystości,proszę Was o szczególne, osobiste zaangażowanie w przygotowanie się do przyjęcia tego Sakramentu.
W związku z zaistniałą sytuacją, szczególnie mocno aktualnym staje się fakt, że to na Was samych spoczywa obowiązek przygotowywania się w domu, przez modlitwę, przypomnienie sobie prawd katechizmowych i prawd wiary, poznanie przebiegu Liturgii Sakramentu, a także przyswojenie sobie nauki Pisma św. i Kościoła o tym Sakramencie, i o Duchu Świętym, który jest Dawcą „Siedmiorakich Darów”, przez które chce Was uczynić wiernymi uczniami Chrystusa i Kościoła, a także świadkami prawdy Ewangelii we współczesnym świecie.

Niech Wam pomocą w przygotowaniu będzie książka „Wszystko o Sakramencie Bierzmowania”.
Proszę i gorąco zachęcam do jej lektury.

Serdecznie pozdrawiam Was i Waszych Rodziców, Wasze Rodziny.
Pamiętajmy o sobie w modlitwach.

Wasz Proboszcz - Ks. Piotr Wojszczyk
Tychy – Cielmice, 16 kwietnia 2020 r.