Wiadomości
parafiacielmice.pl
Wszystkim Parafianom i Gościom, z okazji Nowego 2020 Roku, życzę Bożej opieki na każdy dzień, błogosławieństwa Bożego, zdrowia i wszelkiej pomyślności, Bożego pokoju i miłości, życzliwości od ludzi.
Niech Nowonarodzony Jezus Chrystus - Boży Syn, towarzyszy nam swoją łaską we wszystkim co niesie codzienność, abyśmy okazywali się wierni Jego miłości dla nas.
Bóg, który rodzi się nieustannie na wszystkich ołtarzach świata, podczas każdej Mszy świętej, pragnie też rodzić się w naszych sercach przez dar swojego Ciała i Krwi w Komunii świętej, uzdalniając nas Swoją łaską do trwania w czystości serca, bratniej miłości i budowania wspólnego Dobra !
Najserdeczniejsze życzenia Noworoczne przekazuję Osobom Chorym i Starszym !!

Szczęść Boże!
Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk

Z okazji zakończonego 2019 roku wyrażam Wszystkim gorące podziękowania:

Wszystkim Współpracownikom, którzy na co dzień włączali się w pracę duszpasterską i dbałość o kościół, probostwo i cmentarz:
 • Panu Kościelnemu za ofiarną, pełną zaangażowania służbę w kościele
 • Panu Organiście i Tym, którzy Mu pomagają
 • Scholi młodzieżowej
 • Panom Grabarzom
 • Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii
 • Ks. dr Andrzejowi Uciesze – za pomoc duszpasterską i posługę konfesjonału
 • Paniom katechetkom
 • Panom zbierającym ofiarę kolekty podczas Mszy św.
 • Służbie Liturgicznej, Lektorom i Ministrantom
 • Grupom religijnym – wspólnocie Żywego Różańca i Rodzinie Radia Maryja
 • Dzieciom Maryi
 • Osobom włączającym się podczas nabożeństw w posługę Słowa Bożego
 • Osobom włączającym się w przygotowanie i przeprowadzenie nabożeństw i czuwań okolicznościowych
 • Parafianom przygotowującym spotkania grup parafialnych
 • Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Zespołowi Charytatywnemu
 • Parafianom dbającym o wystrój kościoła, szczególnie Pani Barbarze Smolorz za przyozdabianie kościoła
 • Paniom i Panom Parafianom - za pomoc w różnych pracach parafialnych
 • Parafianom włączającym się w cotygodniowe sprzątanie kościoła i jego obejścia
 • Panom za pomoc w załadowaniu i wywozie śmieci ze cmentarza
 • Parafianom – za całoroczną opiekę nad Grotą lourdzką, kaplicami i krzyżami przydrożnymi
 • Parafianom troszczącym się o krzewy i trawniki w obejściu kościoła, probostwa i cmentarza,
 • Parafianom koszącym trawę wokół kościoła, probostwa i na cmentarzu
 • Pani Jadwidze dbającej o czystość obrusów ołtarzowych, szat liturgicznych i bielizny kielichowej, oraz pomoc na probostwie
 • Paniom sprzątającym probostwo
 • Parafianom, którzy swoją pracą i poświęconym czasem, angażując się w prace związane z obchodami roku liturgicznego i wydarzeniami w życiu Parafii, w różny sposób służyli wspólnocie parafialnej i dobru parafialnego kościoła /przygotowanie stajenki, Bożego Grobu, Ciemnicy, ołtarzy Bożego Ciała/
 • Parafianom, którzy pomagają w administrowaniu parafią, w posłudze duszpasterskiej i organizowaniu imprez parafialnych /Festyn Odpustowy, Jarmark Bożonarodzeniowy/
 • mojej Mamie,
 • Dyrekcji Szkoły i Nauczycielom, Radom  Osiedli  i Zarządowi Kółka Rolniczego, Zarządowi Klubu Sportowego „Ogrodnik Cielmice”, Zarządowi Miasta - za współpracę,
 • Chorym i Starszym Parafianom – za ich modlitwy, ofiary i cierpienie ofiarowane za Kościół i dobro Parafialnej Wspólnoty
 • Wszystkim Ofiarodawcom za ofiary składane podczas Mszy św. niedzielnych, świątecznych, przekazywane na konto parafii i te dodatkowe, kopertowe – szczególnie w ostatnim roku – za ofiary składane na nowy wystrój prezbiterium
 • Wszystkim Parafianom i Gościom – za obecność w kościele – na Mszach św. i Nabożeństwach, za wspólną modlitwę, troskę o kościół, probostwo i cmentarz; za zamawiane Msze św. i składane przy tej okazji ofiary; za ofiary składane podczas procesji ofiarniczej i do skarbonek - szczególnie na Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące
 • Wszystkim – serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystko, z pamięcią o Każdym z osobna i z wdzięcznością w modlitwie - za wszelkie gesty serdeczności, życzliwości i dobra.