Wydarzenia roku
parafiacielmice.pl
1 stycznia
 • Uroczyste rozpoczęcie Mszą św. Nowego Roku 2019
 • Msza św. za śp. + Ks. Proboszcza Kanonika Antoniego Kurpasa – w 24 rocznicę śmierci
6 stycznia
 • V Cielmicki Orszak Trzech Króli - przeszedł ulicami Cielmic, „Trzej Królowie” kolędowali po Rodzinach naszej Parafii
 • wieczorne, rodzinne kolędowanie przy ognisku w Kółku Rolniczym
13 stycznia
 • Niedziela Chrztu Pańskiego - odnowienie Przyrzeczeń Chrzcielnych
15 stycznia
 • Kolędowe spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
27 stycznia
 • zakończenie XXXIV Światowych Dni Młodzieży w Panamie
31 stycznia
 • kolędowanie w naszej cielmickiej szkole i przedszkolu
2 lutego
 • Święto Ofiarowania Pańskiego - poświęcenie gromnic i dewocjonaliów Dzieci Wczesno i Pierwszokomunijnych;
 • Noworoczne spotkanie Róż Różańcowych, Rodziny Radia Maryja, Zespołu Charytatywnego i Seniorów naszej Parafii
3 lutego
 • powrót do stałego porządku odprawiania Mszy św. niedzielnych
11 lutego
 • Światowy Dzień Chorego
 • Msza św. i Nabożeństwo w intencji Chorych Parafian, połączone z błogosławieństwem lourdzkim
14 lutego
 • Msza św. w kościele św. Walentego w Bieruniu Starym – w intencji parafii tyskich
23 lutego
 • parafialny wyjazd na kulig do Szczyrku i Tresnej
28 lutego
 • zakończenie VII Kursu bliższego przygotowania do małżeństwa Młodzieży roczników 2000 i 2001
6 - 9 marca
 • Parafialne Rekolekcje Wielkopostne wygłosił Ks. Kanonik Józef Przybyła, emerytowany Proboszcz  parafii Chrystusa Króla w Lędzinach – Hołdunowie
6 - 8 marca
 • Szkolne Rekolekcje Wielkopostne –  wygłosił Ks. Łukasz Stawarz, Kapelan Szpitala Wojewódzkiego w Tychach
10 marca
 • I Niedziela Wielkiego Postu - kazania pasyjne głosił Ks. Michał Wilk, wikariusz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tychach
 • Słowo Boże, jako przygotowanie  do Wizytacji Kanonicznej Ks. Biskupa Grzegorza Olszowskiego, wygłosił Ks. Paweł Rylski, Notariusza Kurii Metropolitalnej w Katowicach
13 marca
 • 6 rocznica wyboru  papieża Franciszka
22 i 24 marca
 • Wizytacja Kanoniczna Ks. Biskupa Grzegorza Olszowskiego
 • Ks. Biskup odwiedził Rodzinę Seniorów - Państwo Krystynę i Edwarda Lubowieckich, oraz Rodzinę wielodzietną Państwa Moniki i Marcina Orocz
 • Ks. Biskup odwiedził miejscową szkołę i spotkał się z uczniami, dyrekcją i nauczycielami
 • spotkanie z grupami religijnymi dorosłych, młodzieży i dzieci; katechetkami, pracownikami kościoła, probostwa i cmentarza
 • Spotkanie Ks. Biskupa z Parafialna Radą Duszpasterską
 • Ks. Biskup modlił się za zmarłych parafian i duszpasterzy - na cmentarzu
30 marca
 • nasz kościół parafialny - kościołem stacyjnym - wielkopostnej pielgrzymki
5 kwietnia
 • XV Parafialna Droga Krzyżowa ulicami Cielmic;
 • Rozważania przygotowała Rodzina Państwa Ewy i Zbigniewa Żak
12 kwietnia
 • XXVI Tyska Droga Krzyżowa ulicami miasta
14 kwietnia
 • Uroczysty obchód Niedzieli Palmowej
 • Poświęcenie nowego Krzyża misyjnego przy kościele
18-20 kwietnia
 • Święte Triduum Paschalne – kazania głosił ks. Adam Sekściński, Notariusza Kurii Metropolitalnej w Katowicach
25 kwietnia
 • modlitwa o urodzaje i błogosławieństwo w pracy - przy nowym Krzyżu misyjnym
28 kwietnia
 • Niedziela Miłosierdzia Bożego - rozpoczęła obchód w Kościele w Polsce 75 Tydzień Miłosierdzia
3  maja
 • Msza św. w intencji Maturzystów naszej Parafii
9  maja
 • spotkanie Księży dekanatu Tychy Nowe z Ks. Biskupem Grzegorzem Olszowskim - podsumowanie wizytacji kanonicznej
10 maja
 • wiosenna sesja Duszpasterskiej Rady Parafialnej
12 maja
 • Uroczystość Pierwszej Rocznicy Wczesnej Komunii św.
19 maja
 • Uroczystość Pierwszej Komunii św.
20 maja
 • Nabożeństwo majowe przy kaplicy św. Jana Nepomucena
26 maja
 • pielgrzymka Męska do Piekar Śl.
27 - 29 maja
 • Dni Krzyżowe - modlitwa o urodzaje przy krzyżach i kaplicach
31 maja
 • Msza św. i Nabożeństwo majowe przy krzyżu w lesie  
1 czerwca
 • pielgrzymka Dzieci Pierwszokomunijnych i Parafian do Szczyrku, Wisły i Skoczowa
2 czerwca
 • Dzień Dziękczynienia - 40 rocznica pierwszej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski
6 czerwca
 • Msza św. w intencji Uczniów III klas Gimnazjum i VIII klasy szkoły podstawowej -  kończących naukę
10 czerwca
 • ognisko sobótkowe  i spotkanie rodzinne przy Kółku Rolniczym
16 czerwca
 • z okazji rozpoczęcia sezonu wakacyjnego –  Msza św. w intencji Kierowców, z błogosławieniem pojazdów mechanicznych
 • odszedł do wieczności nasz Parafianin – O. Marian Henryk  Jankowski OFM,  lat 63
18 czerwca
 • uroczysta Msza św. na zakończenie roku szkolnego i  katechetycznego
20 czerwca
 • Uroczystość Bożego Ciała – procesja rozpoczęła się Mszą św. na osiedlu przy ul. Jankowickiej
23 czerwca
 • Uroczystość  Odpustowa ku czci Narodzenia  św. Jana Chrzciciela.
 • Sumie odpustowej przewodniczył i kazania wygłosił Ks. Kanonik Józef Przybyła, emerytowany Proboszcz parafii Chrystusa Króla w Lędzinach – Hołdunowie
 • XV  Odpustowy Festyn Cielmicki
24 czerwca
 • Uroczystość  Narodzenia  św. Jana Chrzciciela.
 • Poodpustowe Nabożeństwo  na cmentarzu za Zmarłych Parafian  i Duszpasterzy
21 – 28 lipca
 • Parafialny wyjazd kolonijny do Tatr i Pienin.
 • Ośrodek wypoczynkowy SKALNITY  w Poroninie.
 • Udział wzięło 40 osób –  dzieci, młodzież i dorośli
9 sierpnia
 • całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
15 sierpnia
 • uroczystości związane z 100 rocznicą wybuchu I Powstania Śląskiego - udział delegacji z Cielmic w uroczystościach w Paprocanach
16 sierpnia
 • parafialna pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej
18 sierpnia
 • pielgrzymka Kobiet do Piekar Śl.
29  sierpnia
 • parafialna pielgrzymka do Turzy Śl. na nocne czuwanie
30  sierpnia
 • pielgrzymka Ministrantów do Katedry w Katowicach
4 i 5  września
 • Uroczyste Msze św. na rozpoczęcie Nowego roku szkolnego 2019/2020 dla Dzieci szkoły podstawowej, Młodzieży gimnazjum, oraz starszej Młodzieży uczącej się, studiującej i pracującej
8 września
 • Cielmickie - Parafialne Dożynki – Starostą był Pan Sylwester Janik z Rodziną      
15 września
 • Msza św. na Osiedlu „Ogrodnik”,  z okazji 9 rocznicy poświęcenia Krzyża
16 września
 • przez samochód ciężarowy został zniszczony krzyż przy ul. Cielmickiej
17 września
 • Nabożeństwo modlitewne w intencji Młodzieży z okazji patronalnego Święta św. Stanisława Kostki
5 października
 • spotkanie Grup religijnych i Seniorów naszej Parafii
15 października
 • jesienna sesja Parafialnej Rady Duszpasterskiej
13 października
 • XIX  Dzień  Papieski  –  „Wstańcie, chodźmy!”
 • poświęcenie tymczasowego, drewnianego krzyża w miejscu krzyża kamiennego przy ul. Cielmickiej
16 października
 • 41  rocznica wyboru na Stolicę Piotrową św. Jana Pawła II
26 października
 • parafialny wyjazd pielgrzymkowo – wycieczkowy do Leśniowa, Złotego Potoku i Częstochowy
27 października
 • Uroczystość 48 rocznicy Poświęcenia naszego kościoła
 • Rozpoczęcie ósmego  roku - 9 letniej Nowenny przed Jubileuszem 50-lecia poświęcenia obecnego kościoła i 75-lecia pierwszego kościoła
31 października
 • modlitwa Młodzieży za Zmarłych na cmentarzu
1 listopada
 • Msza św. i Procesja za Zmarłych na cmentarzu Słowo Boże wygłosił  Ks. Bogusław Noworyta, wikariusz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tychach, na Osiedlu „Z”
2 listopada
 • Nabożeństwo Różańcowe za Zmarłych na cmentarzu
15 listopada
 • pierwsze spotkanie katechetyczne,  liturgiczno - biblijne - dla Dorosłych
21 listopada
 • z okazji wspomnienia św. Tarsycjusza  - Patrona Ministrantów - Msza św. w intencji  Ministrantów i Lektorów naszej Parafii
22-24 listopada
 • 12 osób wzięło udział w rekolekcjach wyjazdowych w Wiśle dla Młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania
 • 24 listopada
 • Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
1 grudnia
 • I Niedziela Adwentu – Nowy Rok Liturgiczny –  pod hasłem: „Eucharystia daje życie -  Wielka  tajemnica  wiary”
 • początek  odwiedzin kolędowych
 • Msza św. za śp. + Ks. Proboszcza Kanonika Antoniego Kurpasa – w 25 rocznicę śmierci
4 grudnia
 • wspomnienie św. Barbary – Msza św. w intencji Górników    
7 grudnia
 • Dzień Seniora - zorganizowany przez Radę Osiedla
8 grudnia
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Święto  Patronalne Dzieci Maryi - Msza św. w Ich intencji
14 grudnia
 • XIII  Cielmicki Jarmark Świąteczny – na placu kościelnym
16 grudnia
 • adwentowe spotkanie katechetyczno – modlitewne  dla Rodziców dzieci przygotowujących się do Wczesnej i Pierwszej Komunii św.
19 grudnia
 • spotkanie opłatkowe Ministrantów, Lektorów, Dzieci Maryi i Ich Rodziców
23 grudnia
 • Msza św. za Zmarłych Parafian - w minionym roku 2019          
 • Modlitewne Czuwanie Adwentowe przed Najświętszym Sakramentem
24 grudnia
 • obchód Uroczystości Bożego Narodzenia rozpoczęło wigilijne czuwanie przygotowane przez Młodzież i Panie Katechetki;
25 grudnia
 • Pasterka
 • Msza św. za śp. + Ks. Proboszcza Jana Dłucika – w 15 rocznicę śmierci
28 grudnia
 • Święto św. Młodzianków - Msza św. w intencji Dzieci naszej Parafii
29 grudnia
 • Święto Św. Rodziny - modlitwa w intencji Rodzin naszej Parafii                                          
31 grudnia
 • Uroczyste zakończenie Roku 2019 – Nabożeństwem dziękczynnym