Remonty i inwestycje
parafiacielmice.pl
 • przeprowadzone zostały kontrole wszystkich instalacji, wraz z konieczną konserwacją i naprawą - we wszystkich budynkach - obiektach parafialnych
 • zakupiono nowe ornaty mszalne: czerwony, biały i zielony
 • zakupiono cztery tomy lekcjonarzy mszalnych
 • przy kościele ustawiono nowy krzyż misyjny i umocowano go w nowej metalowej obudowie i w nowym fundamencie
 • zakupiono nową dekorację do Bożego Grobu i Ciemnicy
 • wymieniono pięć wkładów grzewczych do paneli pod ławkami
 • zakupiono dwa wieszaki stojące
 • zakupiono dzwonki na procesję Bożego Ciała
 • zakupiono naczynia na oleje święte
 • wymieniono przegniłe części balustrady drewnianej na wieży kościoła
 • położono nowe płytki ceramiczne przed wejście do kaplicy cmentarnej
 • wyłożono „puzlami” podest przed kaplicą cmentarną
 • pomalowana została elewacja kaplicy cmentarnej
 • odnowiono krzyż cmentarny
 • odnowiono bramę wjazdową i bramy wejściowe na cmentarz
 • wymieniono płytki ceramiczne na schodach przy wejściu do zakrystii ministrantów
 • założono nowe grzejniki w zakrystii ministranckiej
 • założono nowy parkan wraz z bramą wjazdową i wejściową między kościołem, a probostwem
 • dokonano modernizacji zewnętrznego oświetlenia kościoła i probostwa
 • zainstalowano w prezbiterium kościoła nową ambonę, balaski, podest pod tabernakulum i postument pod figurę św. Jana Chrzciciela
 • zakup dywanika grzewczego do prezbiterium
Zamierzenia inwestycyjne na przyszłość:
 • „instalacja” nowego ołtarza i chrzcielnicy – z okazji Jubileuszu kościoła
 • remont parkanu cmentarnego i wymiana drewnianych przęseł na metalowe
 • remont zabytkowych organów mechanicznych