Ogłoszenia duszpasterskie
parafiacielmice.pl
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
2.01.2022 r.

Dzisiaj Msze święte w naszym kościele o godz. 8.00, 11.00 i 16.00.

Kolekta dzisiejsza - przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła.
W przyszłą niedzielę - kolekta specjalna – w drugą niedzielę miesiąca - przeznaczona będzie na opłacenie energii elektrycznej na ogrzewanie kościoła.

Dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca - przed kościołem – zbiórka ofiar na zadeklarowaną pomoc naszej Parafii, syryjskiej Rodzinie z Aleppo - w ramach programu „Rodzina Rodzinie”.

Zgodnie z decyzją Parafialnej Rady Duszpasterskiej – również w roku 2022 kontynuować będziemy pomoc naszej parafii dla syryjskiej rodziny w Aleppo.
 
Serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystkie składane ofiary, również te dodatkowe, kopertowe, wpłacane na konto bankowe parafii, a teraz także za ofiary kolędowe.

W tym tygodniu będą miały miejsce kolejne tegoroczne spotkania kolędowe:

Poniedziałek, 3.01.2022 r. - Osiedle przy ul. Jankowickiej i Leśniczówka
godz. 16.00 - modlitwa błogosławieństwa domów
godz. 18.00 - Msza św. kolędowa w kościele

Wtorek, 4.01.2022 r. - ul. Jedności 141 i ul. Jedności 57 - 19 i 52 - 16
godz. 16.00 - modlitwa błogosławieństwa domów i mieszkań
godz. 18.00 - Msza św. kolędowa w kościele

Środa, 5.01.2022 r. - ul. Łęgowa i ul. Jedności 17 - 1 i 14 - 2
godz. 16.00 - modlitwa błogosławieństwa domów i mieszkań
godz. 18.00 - Msza św. kolędowa w kościele

Podczas Mszy świętych - kolekta kolędowa.

Modlitwa błogosławieństwa domów będzie odbywała się dla kilku domów jednocześnie, z pokropieniem wodą święconą każdego domu osobno.
 
Zapraszam do wspólnej modlitwy przy domach i w kościele całe Rodziny –
Osoby starsze, dorosłe, Młodzież i Dzieci.
W I czwartek miesiąca - 6 stycznia - obchodzić będziemy Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli.
Jest to święto nakazane, kiedy jako wierzący Kościoła mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej.
Msze św. w tym dniu odprawione będą o godz. 8.00, 11.00 i 16.00.
Kolekta będzie przeznaczona na misje.
Około godz. 12.00 odbędzie się VIII CIELMICKI ORSZAK TRZECH KRÓLI.
Orszak przejdzie ulicami: Jedności, Strzelecką, Górną i Targiela - pod kościół.
Podczas Orszaku – wspólne kolędowanie wszystkich uczestników.
Zakończenie modlitwą „Anioł Pański” i oddaniem pokłonu i czci Świętej Rodzinie przed kościołem.
Zapraszam do udziału Dzieci przebrane w jasełkowe stroje, Młodzież i Dorosłych.
Po każdej Mszy św. Dzieci Orszaku Królewskiego będą zbierały ofiary na Fundusz Orszaku Trzech Króli wspierający dzieci ubogie i potrzebujące.
W tym dniu modlić się będziemy w intencji naszych Księży Biskupów – w rocznicę Ich święceń biskupich.

W I piątek, 7 stycznia:
- od godz. 7.40 - okazja do Spowiedzi św.
- o godz. 8.00 - Msza św. w intencji Czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego
- o godz. 8.30 - Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
- o godz. 17.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi św.
- o godz. 17.30 - Msza św. szkolna.

W sobotę, 8 stycznia, o godz. 8.00 – Msza święta w intencji grup religijnych naszej Parafii, z okazji Nowego 2022 Roku - o Boże błogosławieństwo i zdrowie.
Po Mszy św. - w salce – spotkanie opłatkowo – noworoczne Członków Róż Różańcowych, grupy Szkaplerza św. Michała Archanioła, Rodziny Radia Maryja, i innych grup religijnych naszej Parafii, oraz naszych Seniorów.
Serdecznie zapraszam.

W przyszłą niedzielę, 9 stycznia - przeżywać będziemy Święto Chrztu Pana Jezusa w Jordanie.
Msze święte w tym dniu - o godz. 8.00, 11.00 i 16.00.
Podczas każdej Mszy św. odnowimy przyrzeczenia Chrztu świętego.
O godz. 8.00 - Msza święta - w intencji wszystkich Parafian z podziękowaniem za łaskę Chrztu św., z prośbą o wierność przyrzeczeniom chrzcielnym, i o Boże łaski w Nowym 2022 Roku - dla Wszystkich Rodzin naszej Parafii.
O godz. 11.00 - Msza święta w intencji Rodzin Domowego Kościoła i Wszystkich Rodzin naszej Parafii.
Okazja do Spowiedzi św. - codziennie 15 minut przed każdą Mszą św., w niedziele i święta – przed pierwszą Mszą św.

Dziękuję mieszkańcom Osiedla „Ogrodnik” za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu.
O sprzątanie kościoła w poniedziałek, o godz. 19.15, i w sobotę o godz. 8.45 – proszę mieszkańców ul. Górnej, Bieruńskiej i Na Wzgórzu.

Zachęcam do lektury naszej gazetki parafialnej „Głos św. Jana Chrzciciela”.

Są jeszcze wolne intencje mszalne - kilkanaście wolnych intencji - w styczniu 2022 r. i w kolejnych miesiącach Nowego 2022 Roku.

Jest możliwość odwiedzin kolędowych na indywidualne zaproszenie duszpasterza, w związku z poświęceniem nowego domu czy mieszkania, założeniem kartoteki parafialnej nowo przybyłym do parafii mieszkańcom, czy też w celu przeprowadzenia ważnej rozmowy duszpasterskiej.
Zgłoszenia dodatkowej kolędy - do niedzieli, 2 stycznia 2022 r.

WOLNE INTENCJE MSZALNE

STYCZEŃ  2022 r.:
10.  poniedziałek, godz. 17.30
11.  wtorek, godz. 17.30
14.  piątek, godz. 17.30
16.  niedziela, godz. 16.00
18.  wtorek, godz. 17.30
19.  środa, godz. 8.00
20.  czwartek, godz. 17.30
26.  środa, godz. 8.00
28.  piątek, godz. 17.30
30.  niedziela, godz. 16.00
31.  poniedziałek, godz. 17.30
 
W miesiącu grudniu:
Do wieczności odszedł:
Śp. + Waldemar KOSATKA lat 38


Podsumowanie Roku 2021.

Z okazji zakończonego 2021 roku wyrażam Wszystkim gorące podziękowania:

Wszystkim Współpracownikom, którzy na co dzień włączali się w pracę duszpasterską i dbałość o kościół, probostwo i cmentarz:
- Panu Kościelnemu za ofiarną służbę w kościele
- Panu Organiście za zaangażowanie i Tym, którzy Mu pomagają
- Liturgicznej Scholi Młodzieżowej
- Panom Grabarzom
- Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii
- Ks. dr Andrzejowi Uciesze i Ks. Kanonikowi Benedyktowi Borkowem – za zastępstwa i pomoc duszpasterską, za posługę konfesjonału
- Paniom katechetkom
- Panom zbierającym ofiarę kolekty podczas Mszy św.
- Służbie Liturgicznej, Lektorom i Ministrantom
- Grupom religijnym – wspólnocie Żywego Różańca, Rodzinie Radia Maryja i wspólnocie Szkaplerza św. Michała
- Dzieciom Maryi i Sodalicji Maraińskiej
- Osobom włączającym się podczas nabożeństw w posługę Słowa Bożego
- Osobom włączającym się w przygotowanie i przeprowadzenie nabożeństw i czuwań okolicznościowych
- Parafianom przygotowującym spotkania grup parafialnych
- Parafialnej Radzie Duszpasterskiej i Zespołowi Charytatywnemu
- Parafianom dbającym o wystrój kościoła, szczególnie Pani Barbarze Smolorz za przyozdabianie kościoła
- Panu Marcinowi za przekaz internetowy Mszy św. z naszego kościoła
- Panom Marcinowi i Mirosławowi za rejestrację fotograficzną wydarzeń parafialnych
- Państwu Małgorzacie i Michałowi Golimowskim – za obsługę medialną Uroczystości Jubileuszowych Kościoła i Rekolekcji Parafialnych; za przygotowanie Albumu Jubileuszowego i udostępnienie zdjęć do parafialnego kalendarza
- Pani Marioli Freiherr Trukiała za przygotowanie z okazji jubileuszu monografii – książki nt. historii kościoła w Cielmicach
- Paniom i Panom Parafianom - za pomoc w różnych pracach parafialnych
- Parafianom włączającym się w cotygodniowe sprzątanie kościoła i jego obejścia
- Panom za pomoc w załadowaniu i wywozie śmieci ze cmentarza
- Parafianom – za całoroczną opiekę nad Grotą lourdzką, kaplicami i krzyżami przydrożnymi
- Parafianom troszczącym się o krzewy i trawniki w obejściu kościoła, probostwa i cmentarza,
- Pani Jadwidze dbającej o czystość obrusów ołtarzowych, szat liturgicznych i bielizny kielichowej, oraz za pomoc na probostwie
- Paniom sprzątającym probostwo
- Parafianom, którzy swoją pracą i poświęconym czasem, angażując się w prace związane z obchodami roku liturgicznego i wydarzeniami w życiu Parafii w różny sposób służyli wspólnocie parafialnej i dobru parafialnego kościoła /przygotowanie stajenki, Bożego Grobu, ołtarzy Bożego Ciała, Jarmarku Bożonarodzeniowego/
- Dyrekcji Szkoły i Nauczycielom, Radzie Osiedla „Cielmice” i „Ogrodnik” oraz Zarządowi Kółka Rolniczego, Zarządowi Klubu Sportowego „Ogrodnik Cielmice”, Zarządowi Miasta - za współpracę,
- Chorym i Starszym Parafianom – za ich modlitwy, ofiary i cierpienie ofiarowane za Kościół i Parafialną Wspólnotę
- Wszystkim Ofiarodawcom za ofiary składane podczas Mszy św. niedzielnych, świątecznych, przekazywane na konto parafii i te dodatkowe, kopertowe i kolędowe

- Wszystkim Parafianom i Gościom – za obecność w kościele – na Mszach św. i Nabożeństwach, za wspólną modlitwę, troskę o kościół, probostwo i cmentarz; za zamawiane Msze św. i składane przy tej okazji ofiary; za ofiary składane podczas procesji ofiarniczej i do skarbonek - „na kościół” i na Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące

- Wszystkim – serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystko, z pamięcią o Każdym z osobna i z wdzięcznością w modlitwie - za wszelkie gesty serdeczności, życzliwości, dobra i zaangażowania.

Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu niech będą dzięki za każdy dzień tego minionego roku, za radości i trudy, błogosławieństwo i łaskę doświadczenia krzyża.
Podziękowanie kierujemy do ludzi – za Ich życzliwość, dobro i zaangażowanie, za niesioną pomoc i realizację wezwania „abyśmy byli jedno!”.
Niech Nowy 2022 Rok, w którym jesteśmy „posłani w pokoju Chrystusa”, obfituje w Boże błogosławieństwo i łaskę, abyśmy wszyscy cieszyli się Bożą opieką, pokojem serca oraz zdrowiem duszy i ciała, realizując nasze życiowe – Boże powołanie!

Szczęść Boże !
Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk