Artykuły
parafiacielmice.pl
Ks. Leszek Gęsiak SJ, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski:

„Skorzystanie z dyspensy od uczestnictwa w Eucharystii niedzielnej lub świątecznej jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Uczestnictwo we Mszy św. transmitowanej w mediach społecznościowych oraz przez radio i telewizję nie jest tożsame z udziałem w Eucharystii w kościele. Msza św. internetowa lub telewizyjna nie jest pełnym uczestniczeniem w Ofierze Chrystusa, chociażby dlatego, że nie ma możliwości przystąpienia do sakramentów świętych. Dyspensa od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane dotyczy wszystkich wiernych. Skorzystanie z niej powinno odbywać się jednak po głębszym namyśle. Racją, dla której dyspensy zostały ogłoszone, są obowiązujące przepisy sanitarno-epidemiologiczne, znacznie ograniczające liczbę osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach”.


Rzymskokatolicka parafia
Narodzenia św. Jana Chrzciciela

ul. Targiela 145
43-100 Tychy – Cielmice
+48 32 219 60 34
+48 601 062 554
Konto bankowe:
74 8435 0004 0000 0000 2570 0001

Jak do nas dojechać