Artykuły
parafiacielmice.pl
Wspólnota parafialna – to Parafianie, kościół i proboszcz. Gdyby zabrakło któregoś z tych elementów nie byłoby parafii. Parafia jest Kościołem o ile trwa w jedności z diecezją, do której należy i przez diecezję trwa w jedności z Kościołem na całym świecie. Parafia jest Kościołem, bo w niej jest obecna cała rzeczywistość Kościoła Jezusa Chrystusa przez Moc Ducha Świętego. Bóg chciał zamieszkać pośród ludzi i dlatego powstały parafie, jako Rodziny ludzi wierzących, których pasterzami w imieniu Chrystusa są proboszczowie. Urząd Proboszcza może być powierzony tylko kapłanowi, który ma święcenia kapłańskie. Proboszcz bowiem, jako szafarz sakramentów świętych i głosiciel Słowa Bożego jest odpowiedzialny przede wszystkim o uświęcenie i zbawienie powierzonych mu ludzi.

Najważniejsza w życiu człowieka wierzącego, każdego katolika jest troska o duszę. Od sposobu życia na ziemi zależy nasza wieczność. Albo uczestniczymy w życiu Bożym, albo poza Bogiem, albo wybieramy Boga, albo się odwracamy od Boga. To wszystko ma związek z duszą i dlatego ciągle aktualnym pozostaje wezwanie Pana Jezusa, abyśmy zatroszczyli się o swoją duszę wśród tylu rozmaitych spraw. To właśnie Parafia, jako wspólnota wiary prowadzi nas przez życie do wieczności pod przewodnictwem Proboszcza działającego i posługującego – in Persona Christi.


Rzymskokatolicka parafia
Narodzenia św. Jana Chrzciciela

ul. Targiela 145
43-100 Tychy – Cielmice
+48 32 219 60 34
+48 601 062 554
Konto bankowe:
74 8435 0004 0000 0000 2570 0001

Jak do nas dojechać