Artykuły
parafiacielmice.pl
PRZYGOTOWANIE DZIECI DO PIERWSZEJ SPOWIEDZI I KOMUNII ŚWIĘTEJ
PRZYGOTOWANIE MŁODZIEŻY DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Szanowni Państwo.
Drodzy Rodzice Dzieci przygotowujących się, w bieżącym roku szkolnym, do przystąpienia do Sakramentów świętych – Pierwszej Spowiedzi i Komunii świętej.

Kochane Dzieci!
Pierwszą Niedzielą Adwentu rozpoczęliśmy Nowy Rok Liturgiczny, którego hasłem przewodnim są słowa: "Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy".
Wszyscy wierzący, wszyscy ludzie ochrzczeni, zaproszeni są przez Pana Jezusa na spotkanie z Nim – żywym i prawdziwym Bogiem, podczas każdej Mszy świętej, która jest pamiątką ustanowienia przez Niego, podczas Ostatniej Wieczerzy Sakramentu Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Szczególnym dniem uczestnictwa w Najświętszej Ofierze jest Niedziela – Pierwszy Dzień Tygodnia i Dzień Chrystusowego Zmartwychwstania.
Do tego spotkania z Żywym Bogiem, w sposób szczególny, w tym roku jesteście zaproszeni Wy – Drodzy Rodzice, odpowiedzialni za religijne wychowanie swoich Dzieci i godne przygotowanie Ich do przyjęcia Pana Jezusa w Komunii świętej.
Ostatnie, trudne pandemiczne tygodnie nie pozwoliły nam na przeprowadzenie w kościele katechez sakramentalnych przygotowujących Dzieci do świadomego Ich przystąpienia do Spowiedzi i Komunii świętej.
Przystąpienie do Komunii świętej jest znakiem pełnego uczestnictwa we Mszy świętej.
Tylko obecność na Eucharystii we wspólnocie zgromadzonego Kościoła pozwoli Dzieciom przeżyć w pełni komunię z Bogiem i ludźmi.
Moim doświadczeniem ostatnich tygodni jest nieobecność większości z Was na Mszach świętych.
Dlatego dla dobra religijnego i duchowego Dzieci, a także Waszych Rodzin - serdecznie proszę, aby rozważyć, mimo czasu epidemii, Waszą obecność na niedzielnej Mszy świętej, a jeśli jest to niemożliwe z różnych względów, związanych z przeżywanym czasem, to obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej, można ostatecznie spełnić, uczestnicząc we Mszy świętej także w tygodniu.
Szczególnym czasem, który sprzyja temu jest Adwent i czas Mszy świętych roratnich.
Dlatego serdecznie zapraszam Was – Drodzy Rodzice wraz z Waszymi Dziećmi, do uczestnictwa we Mszach świętych, z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnych obowiązujących w obecnym czasie.
Ostateczna decyzja zawsze należy do Rodziców odpowiedzialnych za wychowanie, zdrowie i przyszłość swoich Dzieci.
Jako ludzie wierzący nie możecie zapomnieć o wartościach duchowych, które są źródłem świętości każdego i fundamentem zbawienia, którym chce obdarzyć nas kochający Bóg.
On zesłał na świat Swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby ofiarować nam godność Dzieci Bożych.
Niech przeżywany czas Adwentu, „przez prostowanie dróg Panu”, przez modlitewne czuwanie i nawrócenie doprowadzi nas do radości i pokoju Świąt Bożego Narodzenia.
Życzę by przychodzący na świat Zbawiciel narodził się też w Waszych sercach i Waszych Rodzinach.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam, życząc błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego oraz zdrowego i szczęśliwego Nowego Roku 2021.

Wasz Proboszcz – Ks. Piotr Wojszczyk
Tychy – Cielmice, 29 listopada 2020 r.


Droga Młodzieży przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.

Kościół rozpoczynającym się czasem Adwentu i Nowym Rokiem Liturgicznym, zachęca wszystkich katolików, aby jak tylko jest to możliwe, w trudnym czasie epidemii, "zgromadzili się na Świętej Wieczerzy", na Mszy świętej – na wspólnej modlitwie, słuchaniu Słowa Bożego i przyjęciu Komunii świętej.
Ostatnie, trudne pandemiczne tygodnie, nie pozwoliły nam na spotkanie się w kościele podczas katechez sakramentalnych, przygotowujących Was do godnego i świadomego przyjęcia Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.
Dziękuję Tym, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie, uczestnicząc w październikowej modlitwie różańcowej.
Przeżywamy teraz szczególny czas przygotowujący cały Kościół do Świąt Bożego Narodzenia.
Dlatego serdecznie zapraszam Was do uczestnictwa w adwentowej, niedzielnej Mszy świętej, z zachowaniem wszystkich zasad sanitarnego bezpieczeństwa.
Jeśli Wasza obecność na niedzielnej Mszy świętej jest niemożliwa z różnych względów, związanych z przeżywanym czasem pandemii, to wiedźcie, że obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej, można ostatecznie spełnić, uczestnicząc również we Mszy świętej w ciągu tygodniu.
Szczególnie sprzyja temu okres Adwentu i czas Mszy świętych roratnich.
Serdecznie zatem zapraszam Was, ale też i Waszych Rodziców i Wasze Rodziny, do wspólnej modlitwy i czuwania, aby dobrze przeżyty czas Adwentu, pozwolił Wam Wszystkim w radości i pokoju, w pojednaniu z Bogiem i ludźmi, doświadczając Nowego Narodzenia Pana Jezusa w Waszych sercach - przeżyć Święta Narodzenia Pańskiego.
Wszystkich Was i Wasze Rodziny - serdecznie pozdrawiam, życząc błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowego i szczęśliwego Nowego Roku 2021.

Wasz Proboszcz – Ks. Piotr Wojszczyk
Tychy – Cielmice, 29 listopada 2020 r.

Rzymskokatolicka parafia
Narodzenia św. Jana Chrzciciela

ul. Targiela 145
Tychy 43-100
+48 32 219 60 34
Konto bankowe:
74 8435 0004 0000 0000 2570 0001

Jak do nas dojechać